ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ПОЛІГРАФНОГО ОПИТУВАННЯ ПІД ЧАС ПРИЙНЯТТЯ НА СЛУЖБУ ДО НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

Автор(и):Кобзар О. Ф

Місце роботи: 

доктор юридичних наук, доцент,

завідувач кафедри кримінального процесу,

Дніпропетровський державний університет

внутрішніх справ, м. Дніпро, Україна

Мова: Українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія:Право  2018№1(3):222-229

https://doi.org/10.32755/sjlaw.2018.01.222

Анотація

У статті проаналізовано проблемні питання використання результатів поліграфного опитування під час прийняття на службу до Національної поліції України. Досліджено наукові характеристики поліграфа та «теорії поліграфа».

Ключові слова: поліграф, поліграфне опитування, служба, Національна поліція, «теорії поліграфа».

Список використаних джерел

  • Про Національну поліцію: Закон України від 02 липня 2015 року № 580-VIIIII. Голос України. № 141–142.
  • Про подальший розвиток служби психологічного забезпечення оперативно-службової діяльності органів внутрішніх справ України: наказ МВС від 28.07.2004 № 842. Офіційний вісник України від 19.11.2004. 2004. № 44. С. 187. Ст. 2922.
  • Балабанова Л. М. Судебная патопсихология. URL: http://yurpsy.by.ru/help/bib/balab/13.htm.
  • Делікатний С. К., Половнікова Ж. Ю. Використання поліграфа в діяльності ОВС: навч.-метод. посібник. Київ: РВВ МВС України, 2001. 109 с.
  • Знаков В. В. Психология понимания правды. Санкт-Петербург, 1999. 281 с.
  • Принципи та умови застосування поліграфа в Україні. Закон і Бізнес. URL: http://zib.com.ua/ua/print/118818-tehnichna_dovira_principi_ta_ html.
  • Архівна справа Робочого апарату Укрбюро Інтерполу щодо виявлення, вивчення та впровадження передових форм і методів роботи, інв. № 3749.
  • Холодный Ю. И. Применение полиграфа при профилактике, раскрытии и расследовании преступлений (генезис и правовые аспекты): монографія. Москва: Мир безопасности, 2000. 160 с.
  • Барко В. І. Теоретико-психологічні засади управління персоналом органів внутрішніх справ: автореф. дис. … д-ра психол. наук: 19.00.06 – «Юрид. психологія». Київ: НАВСУ, 2004. 4 с.

[collapse]
| Повний текст .pdf

©2024. Пенітенціарна академія України