Повний текст журналу .pdf

ЗАГАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ ДЕРЖАВИ
І ПРАВА, ФІЛОСОФІЯ ПРАВА. КОНСТИТУЦІЙНЕ
ТА МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

КОНВЕНЦІЯ ПРО ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ
ТА ОСНОВОПОЛОЖНИХ СВОБОД ЯК ДЖЕРЕЛО КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

Автор (и): Ребкало М. М., Олійник В. С.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право 2021 No 1(12): 7-18

Читати далі >

 

МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ЗАСТОСУВАННЯ СИЛИ (СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАСОБІВ)

Автор (и): Самофалов О. Л., Каплан Н. М.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право 2021 No 1(12): 19-28

Читати далі >

ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОГО, ГОСПОДАРСЬКОГО, СОЦІАЛЬНОГО ТА ТРУДОВОГО ПРАВА

СИСТЕМА УСКЛАДНЕНЬ У НОТАРІАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
ТА ЇХ ВПЛИВ НА ПОСВІДЧЕННЯ ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ УТРИМАННЯ

Автор (и): Андрущенко Т. С.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право 2021 No 1(12): 29-39

Читати далі >

ПРАВОВИЙ СТАТУС ДИТИНИ З ІНВАЛІДНІСТЮ ЯК КАТЕГОРІЯ ПРАВА СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ (ЧАСТИНА ІІ)

 Автор (и): Сташків Б. І., Денисенко К. В., Зінчук Ю. О.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право 2021 No 1(12): 40-60

Читати далі >

 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО, ФІНАНСОВОГО ТА ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРАВА

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СЛУЖБИ

 Автор (и): Ніщимна С. О.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право 2021 No 1(12): 61-68

Читати далі >

 

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ, КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

ВИПРАВЛЕННЯ ТА РЕСОЦІАЛІЗАЦІЯ НЕПОВНОЛІТНІХ ЗАСУДЖЕНИХ: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ

 Автор (и): Олефір Л. І.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право 2021 No 1(12): 69-77

Читати далі >

 

ВИПРАВЛЕННЯ І РЕСОЦІАЛІЗАЦІЯ ЗАСУДЖЕНИХ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ Й УДОСКОНАЛЕННЯ

Автор (и): Царюк С. В., Нестеренко В. В.

 Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право 2021 No 1(12): 78-91

Читати далі >

 

ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА КРИМІНАЛІСТИКИ. ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ В УСТАНОВАХ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ

Автор (и): Боднар І. В.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право 2021 No 1(12): 92-102

Читати далі >

 

ЗЛОЧИННІСТЬ У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ ЯК ОБ’ЄКТ КРИМІНОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Автор (и): Пузирьов М. С.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право 2021 No 1(12): 103-114

Читати далі >

©2024. Пенітенціарна академія України