Повний текст журналу .pdf

ЗАГАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА, ФІЛОСОФІЯ ПРАВА. КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

ONTOLEGAL ASPECTS OF PROSTITUTION

Автор(и):Доній Н. Є.

Науковий вісник Сіверщини. Серія:Право  2017№2(2):9-24

Читати далі >

 

 

ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ ПОХОДЖЕННЯ МАЛОРОСІЙСЬКОГО КОЗАЦТВА

Автор(и): Любич О.А.

Науковий вісник Сіверщини. Серія:Право  2017№2(2):24-31

Читати далі >

 

 

ВЕРХОВНИЙ СУД США ПІД ГОЛОВУВАННЯМ ХЬЮЗА Ч. Е. (1930–1941)

Автор(и): Олійник В.С.

Науковий вісник Сіверщини. Серія:Право  2017№2(2):31-43

Читати далі >

 

 

ПОЛІТИКО-ПРАВОВІ КАТЕГОРІЇ ЯК МАРКЕР ІДЕНТИЧНОСТІ В СПАДЩИНІ АНТОНІЯ РАДИВИЛОВСЬКОГО

Автор(и): Співак В.В

Науковий вісник Сіверщини. Серія:Право  2017№2(2):43-53

Читати далі >

 

 

ОЗНАКИ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ЛЮДЯНОСТІ ЗА СТАТУТОМ МІЖНАРОДНОГО КРИМІНАЛЬНОГО ТРИБУНАЛУ ПО КОЛИШНІЙ ЮГОСЛАВІЇ

Автор(и): Гринчак А.А.

Науковий вісник Сіверщини. Серія:Право  2017№2(2):53-62

Читати далі >

 

 

СТАНОВЛЕННЯ ЗАКОНОДАВЧОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ: ТЕНДЕНЦІЇ 90-Х РР. ХХ СТ.

Автор(и): Пекарчук В.М.

Науковий вісник Сіверщини. Серія:Право  2017№2(2):62-72

Читати далі >

 

ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОГО, ГОСПОДАРСЬКОГО, СОЦІАЛЬНОГО
ТА ТРУДОВОГО ПРАВА

ПРОЦЕСУАЛЬНІ АСПЕКТИ НОТАРІАЛЬНОГО ПОСВІДЧЕННЯ ДОГОВОРУ ПРО ПРИПИНЕННЯ ПРАВА НА УТРИМАННЯ У ЗВ’ЯЗКУ З НАБУТТЯМ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО

Автор(и): Андрущенко Т. С

Науковий вісник Сіверщини. Серія:Право  2017№2(2):73-82

Читати далі >

 

Новая институциональная экономическая теория в анализе уголовного права

Автор(и): Ткач А.А

Науковий вісник Сіверщини. Серія:Право  2017№2(2):83-94

Читати далі >

 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО, ФІНАНСОВОГО
ТА ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРАВА

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ УСТАНОВ

Автор(и): Манжула А.А.

Науковий вісник Сіверщини. Серія:Право  2017№2(2):101-106

Читати далі >

 

 

СУТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ

Автор(и): Собакарь А. О

Науковий вісник Сіверщини. Серія:Право  2017№2(2):103-112

Читати далі >

 

 

ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ПОСТПЕНІТЕНЦІАРНОГО СУПРОВОДУ В СИСТЕМУ ВІТЧИЗНЯНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Автор(и):Шамрук Н. Б

Науковий вісник Сіверщини. Серія:Право  2017№2(2):112-121

Читати далі >

 

 

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ЯК СУБ’ЄКТ ПРОФІЛАКТИКИ ПРАВОПОРУШЕНЬ:
ДОСВІД ОДУВС З КАДРОВОГО ТА ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАКТИКИ

Автор(и): Катеринчук І. П

Науковий вісник Сіверщини. Серія:Право  2017№2(2):121-131

Читати далі >

 

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ, КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

ПОЗИТИВНИЙ ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Автор(и):Karchevskyi M. V

Науковий вісник Сіверщини. Серія:Право  2017№2(2):132-143

Читати далі >

 

ПРО КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ В КОНТЕКСТІ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЄ КРИМІНАЛЬНИЙ ЗАКОН

Автор(и): Марчук В. В

Науковий вісник Сіверщини. Серія:Право  2017№2(2):143-153

Читати далі >

 

 

МАТЕМАТИКА ВІДНОСНОГО ВИМІРЮВАННЯ ЗЛОЧИННОСТІ

Автор(и):Сердюк П.П.

Науковий вісник Сіверщини. Серія:Право  2017№2(2):154-163

Читати далі >

 

 

СУТНІСТЬ І СТРУКТУРА АНТИКРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА НОВІТНЬОЮ ДОКТРИНОЮ ВИДОВОГО ПОДІЛУ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Автор(и): Тунтула О. С.

Науковий вісник Сіверщини. Серія:Право  2017№2(2):163-174

Читати далі >

 

 

КОНТРАБАНДА В КРИМІНОЛОГІЧНОМУ ТА КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОМУ ВИМІРАХ

Автор(и): Паламарчук Г. В., Орловська Н.А

Науковий вісник Сіверщини. Серія:Право  2017№2(2):174-179

Читати далі >

 

 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИВЧЕННЯ ГЕОГРАФІЇ ЗЛОЧИННОСТІ: ДЕЯКІ ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ

Автор(и): Бабенко А. М

Науковий вісник Сіверщини. Серія:Право  2017№2(2):179-187

Читати далі >

 

ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА КРИМІНАЛІСТИКИ. ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

ВИКОНАННЯ ПОКАРАННЯ У ВИДІ АРЕШТУ ЩОДО ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ У СВІТЛІ ВИМОГ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ПЕНІТЕНЦІАРНИХ ПРАВИЛ

Автор(и): Остапчук Л.Г.

Науковий вісник Сіверщини. Серія:Право  2017№2(2):188-195

Читати далі >

 

 

ПРОСТИТУЦІЯ ТА ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ (КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИЙ ВПЛИВ НА ОКРЕМІ СУСПІЛЬНО НЕБЕЗПЕЧНІ ВИКЛИКИ)

Автор(и): Радутний О. Е .

Науковий вісник Сіверщини. Серія:Право  2017№2(2):196-209

Читати далі >

 

 Наукове життя

АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СЛУЖБИ: ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМ РОЗВИТКУ – МІЖНАРОДНА НАУКОВА СПІВПРАЦЯ

Автор(и): Пузирьов М. С.

Науковий вісник Сіверщини. Серія:Право  2017№2(2):210-211

Читати далі >

©2024. Пенітенціарна академія України