Повний текст журналу.pdf

ЗАГАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА, ФІЛОСОФІЯ ПРАВА. КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

 

ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ВІЙСЬКОВОПОЛОНЕНИХ, ЯКІ УТРИМУЮТЬСЯ В УСТАНОВАХ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Автор(и): Плахтій В.М., Красковський Є.М., Турецький  В.В.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право: 2022. № 2 (16): 7-16

Читати далі >

 

ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕМОКРАТІЇ

Автор(и): Самофалов Л.П., Самофалов О.Л.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право: 2022. № 2 (16): 17-25

Читати далі >

 

ФОРМИ ДІЯЛЬНОСТІ НАРОДНОГО КОМІСАРІАТУ ФІНАНСІВ УСРР В 1920-Х РР.

Автор(и): Шумна Л.П., Маслова Л.А., Дудченко О.С.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право: 2022. № 2 (16): 26-36

Читати далі >

 

ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОГО, ГОСПОДАРСЬКОГО, СОЦІАЛЬНОГО ТА ТРУДОВОГО ПРАВА

 

ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ СЛУЖБОВИХ ТА ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИН ПЕНІТЕНЦІАРНОГО ПЕРСОНАЛУ УКРАЇНИ

Автор(и): Кисельов Д.В.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право: 2022. № 2 (16): 37-49

Читати далі >

ПРАВОВІ МЕХАНІЗМИ ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ, ЗАВДАНИХ МІЛІТАРНИМ ВПЛИВОМ ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

Автор(и): Коверзнев В.О., Пономарьов С.П.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право: 2022. № 2 (16): 50-66

Читати далі >

 

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС, КРИМІНОЛОГІЯ, КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

СТАНОВЛЕННЯ БЮРО ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ ЯК СУБ’ЄКТА ЗАПОБІГАННЯ КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ У ФІНАНСОВІЙ СФЕРІ

Автор(и): Карелін В.В., Макаренко О.O.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право: 2022. № 2 (16): 67-79

Читати далі >

 

ОСОБЛИВОСТІ ТРИМАННЯ ПІД ВАРТОЮ ОСІБ ЗА КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ, ВЧИНЕННІ З МОТИВІВ РАСОВОЇ, НАЦІОНАЛЬНОЇ ЧИ РЕЛІГІЙНОЇ НЕТЕРПИМОСТІ

Автор(и): Ковалевський А.В.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право: 2022. № 2 (16): 80-88

Читати далі >

 

СУЧАСНА КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБИСТОСТІ ЗЛОЧИНЦЯ, ЯКИЙ ВІДБУВАЄ ПОКАРАННЯ В МІСЦЯХ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ

Автор(и): Ковальська П.Г.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право: 2022. № 2 (16): 89-99

Читати далі >

 

МІСЦЕ УПОВНОВАЖЕНОГО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ З ПРАВ ЛЮДИНИ В НАЦІОНАЛЬНОМУ ПРЕВЕНТИВНОМУ МЕХАНІЗМІ ЩОДО ЗАХИСТУ ПРАВ ТА ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ ЗАСУДЖЕНИХ ТА УВ’ЯЗНЕНИХ

Автор(и): Малінковська О.В., Тимощук О.І., Гусак М.Б.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право: 2022. № 2 (16): 100-113

Читати далі >

 

ТЕОРЕТИКО-ПРАКСЕОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ  ПОКАРАННЯ У ВИДІ АРЕШТУ В УКРАЇНІ

Автор(и): Мицька О.І., Ковалевська І.В.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право: 2022. № 2 (16): 114-125

Читати далі >

©2024. Пенітенціарна академія України