Повний текст журналу.pdf

ЗАГАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА, ФІЛОСОФІЯ ПРАВА. КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

 

ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ІНОЗЕМЦІВ В МІЖНАРОДНОМУ ПУБЛІЧНОМУ ПРАВІ

Автор(и): Бруневич В.М., Льоренс Д.В., Макогончук І.В.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право: 2022. № 1 (15): 7–18

Читати далі >

 

СПІВІДНОШЕННЯ  ЖЕНЕВСЬКИХ  КОНВЕНЦІЙ (1949 р.) З КОНСТИТУЦІЙНИМ  ТА  ВІЙСЬКОВИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ: ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ

Автор(и): Ребкало М.М., Олійник В.С.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право: 2022. № 1 (15): 19-29

Читати далі >

 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО, ФІНАНСОВОГО ТА ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРАВА

 

ПРОБЛЕМИ ТРАНСФОРМАЦІЇ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ МІНІСТЕРСТВА МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Автор(и): Кулик Я.І., Зливко С.В.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право: 2022. № 1 (15): 30–39

Читати далі >

 

ПРОПОЗИЦІЇ ПО СТВОРЕННЮ МОБІЛЬНИХ КІНОЛОГІЧНИХ ГРУП ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Автор(и): Виноград О.В., Матвійчук В.П., Доменюк А.М.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право: 2022. № 1 (15): 40-48

Читати далі >

 

ПРАВОВІ ОСНОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТУПНОСТІ ПРАВООХОРОННОЇ ДОПОМОГИ (СЕРВІСУ) В КОНТЕКСТІ РЕФОРМУВАННЯ ОРГАНІВ ПРАВОПОРЯДКУ

Автор(и): Терехов В.Ю.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право: 2022. № 1 (15): 49-62

Читати далі >

 

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОВЛЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ОБ’ЄКТІВ ПІСЛЯ УСУНЕННЯ ПОРУШЕНЬ ВИМОГ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ТЕХНОГЕННОЇ ТА ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

Автор(и): Ткаченко О.Г., Корчова І.В.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право: 2022. № 1 (15): 63–73

Читати далі >

 

ДЕЯКІ ПИТАННЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ У КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАСАД ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА

Автор(и): Шумна Л.П., Дудченко О.С., Маслова Л.А.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право: 2022. № 1 (15): 74–84

Читати далі >

 

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ, КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

 

ПРАВОВА ПРИРОДА ОБМЕЖУВАЛЬНИХ ЗАХОДІВ, ЗАКРІПЛЕНИХ СТ. 91-1 КК УКРАЇНИ, ТА ЇХ МІСЦЕ В АКТІ КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Автор(и): Висоцька Н.В.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право: 2022. № 1 (15): 85-93

Читати далі >

 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЗАПОБІГАННЯ НАСИЛЬНИЦЬКИМ ЗЛОЧИНАМ В УСТАНОВАХ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ

Автор(и): Максименко М. І.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право: 2022. № 1 (15): 94-102

Читати далі >

 

РОЗВИТОК ІНСТИТУТУ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЯК ОДНОГО З ЕЛЕМЕНТІВ БЕЗПЕКИ КРАЇНИ

Автор(и): Плахтій В.М., Леоненко О.А., Кравець М.В.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право: 2022. № 1 (15): 103-113

Читати далі >

©2024. Пенітенціарна академія України