Політика антиплагіату


Для всіх статей, що надаються на рецензування, визначається рівень унікальності авторського тексту за допомогою відповідного програмного забезпечення, що показує рівень унікальності статті, використані джерела та частковий збіг тексту («eTXTАнтіплагіат», «AdvegoPlagiatus» та ін.).

Редакційна колегія наукового журналу «Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право» нагадує, що законодавство України про авторське право і суміжні права встановлює неприпустимість плагіату, а також відповідні види юридичної відповідальності.

Відповідно до «Рекомендацій щодо запобігання академічному плагіату та його виявлення в наукових роботах (авторефератах, дисертаціях, монографіях, наукових доповідях, статтях тощо», що містяться у Листі Міністерства освіти та науки України ОН № 1/11-8681 від 15.08.2018 р. під академічним плагіатом слід розуміти оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості) та/або відтворення опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства (ч. 4 ст. 42 Закону України «Про освіту»).

©2024. Пенітенціарна академія України