Повний текст журналу .pdf

ЗАГАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА, ФІЛОСОФІЯ ПРАВА. КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

«ПРАВОВА СИСТЕМА» І «Legal System»У ДОСЛІДЖЕННЯХ ВІТЧИЗНЯНИХ І ЗАРУБІЖНИХ УЧЕНИХ

Автор(и): Кучук А.М.

Науковий вісник Сіверщини. Серія:Право  2018№1(3):9-17

Читати далі >

 

ПРАВО, КУЛЬТУРА І ПРАВОВА РЕАЛЬНІСТЬ: КРИТИЧНЕ РАЦІОНАЛЬНЕ МИСЛЕННЯ (КРИТИЧНИЙ РАЦІОНАЛІЗМ) ЯК УМОВА ВИЖИВАННЯ СУСПІЛЬСТВ У СУЧАСНОМУ СВІТІ

Автор(и):Литвинов О. М

Науковий вісник Сіверщини. Серія:Право  2018№1(3):18-31

Читати далі >

 

АЛЬТЕРНАТИВНІ ПОКАРАННЯ В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ В хіх СТОЛІТТІ (створення арештантських рот)

Автор(и):Любич О. А

Науковий вісник Сіверщини. Серія:Право  2018№1(3):32-42

Читати далі >

 

Право людини на другий шанс

Автор(и):Педорич А.В

Науковий вісник Сіверщини. Серія:Право  2018№1(3):43-53

Читати далі >

 

КЛАСИФІКАЦІЯ ВИБОРЧИХ СИСТЕМ СВІТУ

Автор(и):Сакір-Молочко Н.В., Самофалов Л.П

Науковий вісник Сіверщини. Серія:Право  2018№1(3):54-65

Читати далі >

 

ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОГО, ГОСПОДАРСЬКОГО, СОЦІАЛЬНОГО ТА ТРУДОВОГО ПРАВА

ПРОЦЕДУРА ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО АЛІМЕНТНОГО ДОГОВОРУ

Автор(и):Андрущенко Т. С

Науковий вісник Сіверщини. Серія:Право  2018№1(3):66-77

Читати далі >

 

ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЕРСОНАЛУ ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СИСТЕМИ ТА ЧЛЕНІВ ЇХНІХ СІМЕЙ

Автор(и):Шумна Л. П.,Вдовиченко В. В

Науковий вісник Сіверщини. Серія:Право  2018№1(3):78-92

Читати далі >

 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО, ФІНАНСОВОГО ТА ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРАВА

ОСОБЛИВОСТІ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ УСТАНОВ

Автор(и):Манжула А. А

Науковий вісник Сіверщини. Серія:Право  2018№1(3):93-104

Читати далі >

 

ПРОБЛЕМИ ФІНАНСУВАННЯ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

Автор(и):Олійник В. С.,Антоненко М. І

Науковий вісник Сіверщини. Серія:Право  2018№1(3):105-118

Читати далі >

 

ЩОДО НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ КОНТРОЛЮ

Автор(и):Сикал М. М

Науковий вісник Сіверщини. Серія:Право  2018№1(3):119-125

Читати далі >

 

LEGAL REGULATION AND THE ESSENCE OF STATE CREDIT

Автор(и):Nishchymna S. O.,Krupko Yа. M

Науковий вісник Сіверщини. Серія:Право  2018№1(3):126-140

Читати далі >

 

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ, КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ОХОРОНА СВОБОДИ ОСОБИ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ

Автор(и):Акімов М. О

Науковий вісник Сіверщини. Серія:Право  2018№1(3):141-151

Читати далі >

 

ПРАВОВІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ СПЕЦІАЛЬНО УПОВНОВАЖЕНИХ УБ’ЄКТІВ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ

Автор(и):Карелін В. В.,Пузиревський М. В

Науковий вісник Сіверщини. Серія:Право  2018№1(3):152-161

Читати далі >

 

ЗАКОНОДАВЧІ НОВАЦІЇ ЩОДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА КОРУПЦІЙНІ РАВОПОРУШЕННЯ В 2014–2016 РОКАХ

Автор(и):Крайник Г. С

Науковий вісник Сіверщини. Серія:Право  2018№1(3):162-172

Читати далі >

 

ЗЛОЧИННІ ДІЯННЯ ПРОТИ ЩЕ НЕНАРОДЖЕНОГО ЖИТТЯ ЗА КК ФРН: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ

Автор(и):Лисько Т. Д

Науковий вісник Сіверщини. Серія:Право  2018№1(3):173-180

Читати далі >

 

ГУМАНІЗАЦІЯ ТА ПСЕВДОГУМАНІЗАЦІЯ ЗА КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОМ УКРАЇНИ

Автор(и):Фесенко Є. В

Науковий вісник Сіверщини. Серія:Право  2018№1(3):181-191

Читати далі >

 

GENERAL PRINCIPLES OF SENTENCING UNDER THE CRIMINAL CODES OF CENTRAL ASIAN COUNTRIES

Автор(и):Denysov S.,Soyundikova N

Науковий вісник Сіверщини. Серія:Право  2018№1(3):192-204

Читати далі >

 

PRICE OF CRIME AS A CRIMINOLOGICAL CATEGORY

Автор(и):Honcharenko O. H

Науковий вісник Сіверщини. Серія:Право  2018№1(3):205-214

Читати далі >

 

ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА РИМІНАЛІСТИКИ. ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

СУДОВО-КРИМІНАЛІСТИЧНА ЕКСПЕРТИЗА ХОЛОДНОЇ ЗБРОЇ В УКРАЇНІ

Автор(и):Гарига-Грихно М.М.,Віговський В. Л

Науковий вісник Сіверщини. Серія:Право  2018№1(3):215-222

Читати далі >

 

ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ПОЛІГРАФНОГО ОПИТУВАННЯ ПІД ЧАС ПРИЙНЯТТЯ НА СЛУЖБУ ДО НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

Автор(и):Кобзар О. Ф

Науковий вісник Сіверщини. Серія:Право  2018№1(3):222-229

Читати далі >

 

ХАРАКТЕРИСТИКА КРИМІНОГЕННОЇ СИТУАЦІЇ В МІСЦЯХ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ ТА КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЛОЧИНІВ, ЩО ТАМ ВЧИНЯЮТЬСЯ

Автор(и):Синявський С. М.,Єсипенко О. Г

Науковий вісник Сіверщини. Серія:Право  2018№1(3):230-238

Читати далі >

 

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА ГРОМАДЯН НА ЗАХИСТ З ВИКОРИСТАННЯМ ЗБРОЇ

Автор(и):Ткаченко О.Г

Науковий вісник Сіверщини. Серія:Право  2018№1(3):239-247

Читати далі >

 

НАУКОВЕ ЖИТТЯ

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПІДХОДІВ ДО ПІДГОТОВКИ КАДРІВ ДЛЯ ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Автор(и):Хашев В. Г.,Шаблистий В. В

Науковий вісник Сіверщини. Серія:Право  2018№1(3):248-255

Читати далі >

©2024. Пенітенціарна академія України