Процедура рецензування


З метою сприяння суворому відбору авторських рукописів для видання та винесення конкретних рекомендацій щодо їх поліпшення, усі статті, що публікуються в науковому журналі «Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право», проходять рецензування.

Всі рукописи повинні відповідати профілю журналу та мають бути підготовлені відповідно до правил підготовки статті до видання у науковому журналі.

Вимоги до електронних варіантів статей, що подаються до наукового журналу «Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право».

Рецензування матеріалів є абсолютно анонімним для автора та рецензента. Процедуру здійснюють два незалежні рецензенти (процес подвійного «сліпого» рецензування («double-blind» peer review policy).

До рецензування можуть бути залучені члени редакційної колегії та зовнішні експерти, які визначають вектор розвитку наукової думки та мають публікації у відповідних предметних галузях.

Рецензент здійснює оцінку поданих до редакції наукового журналу матеріалів за критеріями, що містяться у формі анкети рецензента.

Анкета рецензента

Резолютивна частина анкети рецензента повинна містити висновок щодо придатності статті до публікації або рекомендації щодо доопрацювання статті.

Анкета рецензента оформлюється у друкованому варіанті, повинна бути підписана рецензентом і засвідчена печаткою установи за місцем роботи рецензента.

У разі відхилення статті редакційна колегія направляє автору мотивовану відмову.

Наявність позитивної рецензії не є достатньою підставою для публікації статті. Остаточне рішення про доцільність публікації приймається керівництвом редакційної колегії наукового журналу з урахуванням окремих думок її членів.

©2024. Пенітенціарна академія України