Науковий журнал «Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право» був заснований у 2017 році при Пенітенціарній академії України

Свідоцтво про державну реєстрацію в Міністерстві юстиції України: серія КВ, № 22779-12669Р.

Наказом Міністерства освіти і науки України від 15.04.2021 № 420 науковий журнал «Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право» включено до Переліку наукових фахових видань України категорії «Б», в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії.

Журнал спеціалізується у галузі науки: право.

Сфера розповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна.

Категорія читачів:  наукові та науково-педагогічні працівники, аспіранти (ад’юнкти), докторанти, практичні працівники, студенти.
Мови видання:  українська, англійська, польська, німецька.

Періодичність видання: три рази на рік.

  • Випуск 1– статті приймаються на розгляд до 20 лютого. Електронна версія журналу буде розміщена на сайті до 15 квітня.
  • Випуск 2–  статті приймаються на розгляд до 20 червня. Електронна версія журналу буде розміщена на сайті до 15 серпня
  • Випуск 3– статті приймаються на розгляд до 20 жовтня. Електронна версія журналу буде розміщена на сайті до 15 грудня.

«Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право» розміщується на платформі «Наукова періодика України» в Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського НАН України та в Національному репозитарії академічних текстів.
Повні тексти та анотації до кожної статті відповідно до змісту випусків оприлюднюються на web-сторінці наукового журналу «Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право» Пенітенціарної академії України.

 

Scientific Herald of Sivershchyna. Series: Law
by Academy of the State Penitentiary Service
is licensed under CC BY-NC-SA 4.0

©2024. Пенітенціарна академія України