Повний текст журналу.pdf

ЗАГАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА, ФІЛОСОФІЯ ПРАВА. КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

 

ДЕРЖАВА І ВІЙНА: ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКА РЕФЛЕКСІЯ ВІДНОСИН

Автор(и): Доній Н. Є.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право: 2022. № 3 (17): 7-17

Читати далі >

 

ВИБОРНІСТЬ СУДДІВ, ЯК СПОСІБ НАДІЛЕННЯ ЇХ ПОВНОВАЖЕННЯМИ В США ТА НЕОБХІДНІСТЬ ЗАПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ВИБОРНОСТІ СУДДІВ В УКРАЇНІ

Автор(и): Олійник В.С., Ребкало М.М.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право: 2022. № 3 (17): 18-25

Читати далі >

 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО, ФІНАНСОВОГО ТА ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРАВА

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СИСТЕМІ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ УКРАЇНИ

Автор(и): Зливко С. В.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право: 2022. № 3 (17): 26-38

Читати далі >

 

КОМПАРАТИВІСТСЬКИЙ АНАЛІЗ ПОНЯТЬ «ПРАВОСУДДЯ» ТА «АДМІНІСТРАТИВНА ПРОЦЕДУРА» В АСПЕКТІ РОЗГЛЯДУ СПРАВ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

Автор(и): Кравчук М.В.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право: 2022. № 3 (17): 39-52

Читати далі >

 

АНАЛІЗ СТАНУ ПРАВОПОРЯДКУ ЦЕНТРАЛЬНОГО РЕГІОНУ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ: АДМІНІСТРАТИВНО-ДЕЛІКТНИЙ АСПЕКТ

Автор(и): Пузирьов М.С., Кравець М.В., Леоненко О.А.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право: 2022. № 3 (17): 53-63

Читати далі >

 

ЗМІСТ ПРИНЦИПІВ ФІНАНСОВОГО ПРАВА

Автор(и): Ніщимна С.О.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право: 2022. № 3 (17): 64-72

Читати далі >

 

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС, КРИМІНОЛОГІЯ, КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОНАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПОКАРАННЯ У ВИДІ ВИПРАВНИХ РОБІТ СТОСОВНО ФІЗИЧНИХ ОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВ

Автор(и): Івашева Т.В.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право: 2022. № 3 (17): 73-85

Читати далі >

 

ПРАКТИКА ВИКОРИСТАННЯ ОЦІНКИ РИЗИКІВ ВЧИНЕННЯ ПОВТОРНОГО КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ ЗАСУДЖЕНИМИ ДО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ

Автор(и): Клочко І.М.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право: 2022. № 3 (17): 86-98

Читати далі >

 

МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ІНСТИТУТУ ЮВЕНАЛЬНОЇ ПРОБАЦІЇ В УКРАЇНІ

Автор(и): Мицька О.І.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право: 2022. № 3 (17): 99-112

Читати далі >

 

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НЕПОВНОЛІТНІХ В ДЕЯКИХ КРАЇНАХ ЄВРОПИ

Автор(и): Музика В.В.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право: 2022. № 3 (17): 113-123

Читати далі >

©2024. Пенітенціарна академія України