Повний текст журналу.pdf

ЗАГАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ ДЕРЖАВИ

ПРОБЛЕМИ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ НЕДОТОРКАННОСТІ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ В УКРАЇНІ: ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ З УРАХУВАННЯМ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ

Автор(и): Олійник В. С., Ребкало М. М.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право: 2020. № 1 (9): 7-25

Читати далі:

 

ТРАНСФОРМАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ (90-ті РР. ХХ – ПЕРШІ РОКИ ХХІ СТ.)

Автор(и): Пекарчук В. М., Пекарчук А. В.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право: 2020. № 1 (9): 26-36

Читати далі:

 

 

ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОГО, ГОСПОДАРСЬКОГО, СОЦІАЛЬНОГО ТА ТРУДОВОГО ПРАВА

СПОЖИВЧІ ТОВАРИСТВА ЯК СУБ’ЄКТИ ПРАВА ВЛАСНОСТІ

Автор(и): Ніщимна С. О., Зливко С. В., Сикал М. М.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право: 2020. № 1 (9): 37-44

Читати далі:

СТРАХОВІ ВИПЛАТИ В СИСТЕМІ ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНОГО ВИПАДКУ НА ВИРОБНИЦТВІ ТА ПРОФЕСІЙНОГО ЗАХВОРЮВАННЯ, ЯКІ СПРИЧИНИЛИ ВТРАТУ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ: ПОНЯТТЯ І ХАРАКТЕРНІ РИСИ

Автор(и): Сташків Б. І.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право: 2020. № 1 (9): 45-66

Читати далі:

 

 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО, ФІНАНСОВОГО ТА ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРАВА

ПРОЦЕСИ ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТКУ ПУБЛІЧНО-ПРАВОВИХ ЗАСАД ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ

Автор(и): Вдовенко С. М.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право: 2020. № 1 (9): 67-82

Читати далі:

 

ОРГАНІЗОВАНІСТЬ ОФІЦЕРА ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ ЯК ДЕТЕРМІНАНТА ОСОБИСТІСНОГО РОЗВИТКУ ТА ПРОФЕСІЙНОГО ЗРОСТАННЯ

Автор(и): Шамрук Н. Б., Шамрук О. П.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право: 2020. № 1 (9): 83-91

Читати далі:

 

 

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ

ПОНЯТТЯ ЗЛОЧИНУ У СФЕРІ СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЩО ВЧИНЯЄТЬСЯ ПЕРСОНАЛОМ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СИСТЕМИ

Автор(и): Звенигородський О. М., Абраменко П. В.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право: 2020. № 1 (9): 92-103

Читати далі:

 

ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ПРОБАЦІЇ В КРАЇНАХ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ: ДОСВІД КРАЇН СКАНДИНАВІЇ ЯК ПРИКЛАД ДЛЯ НАСЛІДУВАННЯ

Автор(и): Кузнєцов О. О., Пузиревський М. В., Тагієв C. Р.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право: 2020. № 1 (9): 104-113

Читати далі:

 

 

ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА КРИМІНАЛІСТИКИ

КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВТЕЧ ЗАСУДЖЕНИХ ІЗ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧИХ УСТАНОВ ЗАКРИТОГО ТИПУ

Автор(и): Боднар І. В., Єсипенко О. Г., Леоненко О. А.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право: 2020. № 1 (9): 114–124

Читати далі:

 

ВСТАНОВЛЕННЯ МОДЕЛІ ТРАВМАТИЧНОЇ ЗБРОЇ ПІСТОЛЕТА Т-REX  КАЛІБРУ 9 ММ Р.А. ЗА СЛІДАМИ НА СТРІЛЯНИХ ГІЛЬЗАХ

Автор(и): Медведєв В. С., Гарига-Грихно М. М.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право: 2020. № 1 (9): 125–134

Читати далі:

©2024. Пенітенціарна академія України