СУТНІСТЬ І ПОНЯТТЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ ДЛЯ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Автор(и): Зливко С. В., Сикал М. М.

Місце роботи:

Зливко С. В.,

кандидат юридичних наук,

доцент кафедри адміністративного, цивільного та господарського права і процесу,

Академія Державної пенітенціарної служби, м. Чернігів, Україна

ORCID: 0000-0003-2732-3144;

Сикал М. М.,

кандидат юридичних наук,

доцент кафедри адміністративного, цивільного та господарського права і процесу,

Академія Державної пенітенціарної служби, м. Чернігів, Україна

ORCID: 0000-0003-0334-4047;

Мова: українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право: 2019. № 3 (8): 55-65

https://doi.org/10.32755/sjlaw.2019.03.055

Анотація:

У статті проаналізовано зміст поняття адміністративно-правового забезпечення підготовки кадрів для пенітенціарної системи України. Розкрито сутність поняття адміністративно-правового забезпечення підготовки кадрів для пенітенціарної системи України. Окреслено поняття організації адміністративно-правового забезпечення підготовки кадрів для пенітенціарної системи України. З’ясовано сутність та визначено предмет адміністративно-правово­го регулювання підготовки кадрів для пенітенціарної системи України.

Ключові слова: підготовка кадрів, адміністративно-правове забезпечення, пенітенціарна система, Державна кримінально-виконавча служба.

 

Список використаних джерел

 1. Загальна теорія держави і права: підручник / ЦвікМ. В., Ткаченко В. Д., Рогачова Л. Л., Петришин О. В., Олейников С. М. Харків: Право, 2002. 432 с.
 2. Агапов А. Б. Административное право: учебник. Москва: Эксмо, 2006. 784 с.
 3. Зеркин Д. П., Игнатов В.Г. Основы теории государственного управления: курс лекций. Москва: Тесса, 2000. 445 с.
 4. Барсуков К. В. Адміністративно-правове забезпечення проходження служби працівниками органів внутрішніх справ у складі міжнародних миротворчих підрозділів: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Київ, 2010. 20 с.
 5. Філіппов А. В. Адміністративно-правове забезпечення безпеки цивільної авіації в Україні: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Ірпінь, 2010. 20 с.
 6. Пашинський В. Й. Адміністративно-правове забезпечення оборони країни. Порівняльно-аналітичне право. 2017. № 6. С. 252–255.
 7. Хитра І. Я. Адміністративно-правове забезпечення діяльності банків в Україні: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Київ, 2011. 15 с.
 8. Гумін О. М., Пряхін Є. В. Адміністративно-правове забезпечення: поняття та структура. Наше право. 2014. № 4. С. 46–50.
 9. ОшовськийВ. І. Адміністративні процедури в діяльності Державної пенітенціарної служби України: дис. … канд. юрид. наук. Київ, 2015. 209 с.
  [collapse]

Повний текст .pdf