ХАРАКТЕРИСТИКА КРИМІНОГЕННОЇ СИТУАЦІЇ В МІСЦЯХ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ ТА КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЛОЧИНІВ, ЩО ТАМ ВЧИНЯЮТЬСЯ

Автор(и):Синявський С. М.,Єсипенко О. Г

Місце роботи: 

Синявський С. М.,

кандидат юридичних наук,

доцент кафедри тактико-спеціальної підготовки,

Академія Державної пенітенціарної служби, м. Чернігів, Україна;

Єсипенко О. Г.,

старший викладач кафедри

тактико-спеціальної підготовки,

Академія Державної пенітенціарної служби, м. Чернігів, Україна

Мова: Українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія:Право  2018№1(3):230-238

https://doi.org/10.32755/sjlaw.2018.01.230

Анотація

У статті звернуто увагу на характеристику криміногенної ситуації в місцях позбавлення волі та надано кримінологічну характеристику злочинам, що там вчиняються.

Зосереджено увагу на змінах у Кримінально-процесуальному кодексі України, пов’язаних з підслідністю злочинів, скоєних на територіях установ виконання покарань, та практичних проблемних питаннях, які можуть виникнути під час їх розслідування слідчими слідчих підрозділів Державної пенітенціарної служби України.

Особливу увагу звернуто на проблемні питання та слідчі ситуації, що виникають під час розслідування злочинів, скоєних на території установ виконання покарань.

Ключові слова: криміногенна ситуація, злочини, виконання покарань, слідчі підрозділи, Кримінально-процесуальний кодекс України.

Список використаних джерел

  1. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України № 4651-VI від 13 квіт. 2012 р. Офіційний вісник України. 2012. № 37. С. 11. Ст. 1370.
  2. Кримінальний кодекс України: Закон України № 2341-III від 5 квітня 2001 р. Офіційний вісник України. 2001. № 21. С. 1.
  3. Тертишник В. М. Кримінальний процес України. Загальна частина: підручник. Київ: Алерта, 2014.
  4. Кримінальний процес України: навч. посібн. / за ред. Тація В. Я., Грошевого Ю. М., Капліної О. В., Шило О. Г. Харків: Право, 2013.

[collapse]
|Повний текст .pdf

©2024. Пенітенціарна академія України