ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЕРСОНАЛУ ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СИСТЕМИ ТА ЧЛЕНІВ ЇХНІХ СІМЕЙ

Автор(и):Шумна Л. П.,Вдовиченко В. В

Місце роботи: 

Шумна Л. П.,

доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри теорії
та історії держави і права, конституційного права,
Академія Державної пенітенціарної служби, м. Чернігів, Україна;

Вдовиченко В. В.,

головний спеціаліст відділу по роботі з персоналом

управління персоналу та організаційно-інформаційної роботи

Головного управління Пенсійного фонду України

в Чернігівській області, м. Чернігів, Україна

Мова: Українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія:Право  2018№1(3):78-92

https://doi.org/10.32755/sjlaw.2018.01.078

Анотація

У науковій статті розкрито поняття, види та механізм призначення пенсій працівникам кримінально-виконавчої системи та членам їхніх сімей. Проаналізовано сукупність нормативно-правових актів, які врегульовують питання пенсійного забезпечення працівників Державної кримінально-виконавчої служби України. Обґрунтовано необхідність детального вивчення питання пенсійного забезпечення вищевказаної категорії осіб з метою вироблення рекомендацій, механізмів, методик та шляхів реформування діючої пенсійної системи України.

Ключові слова: вислуга років, пенсія за вислугу років, пенсія по інвалідності, пенсія в разі втрати годувальника, грошове забезпечення.

 

Список використаних джерел

  • Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб: Закон України від 09.04.1992 № 2262-XII.
  • Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування: Закон України від 07.2003 № 1058-IV.
  • Про передачу органам Пенсійного фонду України функцій з призначення і виплати пенсій деяким категоріям громадян: Постанова Кабінету Міністрів України від 02.11.2006 № 1522.
  • Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, поліцейським та членам їхніх сімей: Постанова Кабінету Міністрів України від 17.07.1992 № 393.
  1. Про Національну поліцію: Закон України від 07.2015 № 580-VIII.
  • Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні: Закон України від 27.03.2014 №1166-VII.
  • Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій: Закон України від 03.10.2017 № 2148-VIII.
  • Про Державний бюджет України на 2017 рік: Закон України від 21.12.2016 № 1801-VIII.
  • Про внесення зміни до статті 37 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»: Закон України від 20.06.2014 № 1542-VII.

[collapse]
| Повний текст .pdf

 

This is particularly critical in the event of kitchen items, but they could also lead to problems if they’re made out of online essay writer an excessive amount of carelessness.

©2024. Пенітенціарна академія України