Право людини на другий шанс

Автор(и):Педорич А.В

Місце роботи: 

кандидат педагогічних наук,

доцент кафедри педагогіки та гуманітарних дисциплін,

Академія Державної пенітенціарної служби, м. Чернігів, Україна

Мова: Українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія:Право  2018№1(3):43-53

https://doi.org/10.32755/sjlaw.2018.01.043

Анотація

У статті представлено варіанти вирішення проблем, що пов’язані з соціальною адаптацією неповнолітніх, які відбувають покарання в місцях позбавлення волі і стосовно яких застосовується пенітенціарна пробація. Розглянуто особливості підготовки майбутніх працівників органу пробації до виконання завдань пенітенціарної пробації. Вказано на необхідність створення сприятливого соціального середовища, проведення соціально-виховної роботи з урахуванням потреб засуджених та ризиків вчинення ними повторних правопорушень. Звернено увагу на взаємодію державних інституцій та громадськості, волонтерів з метою розширення сфери впливу на неповнолітніх та формування ціннісного ставлення до життєвих перспектив, формування позитивної соці­альної спрямованості, нейтралізації негативних особистісних утворень, спонукання до дій, що не суперечать соціально схвалюваним нормам.

Ключові слова: пенітенціарна пробація, підготовка персоналу органу пробації, взаємодія державних інституцій та громадськості, соціальна адаптація, неповнолітні правопорушники.

 

Список використаних джерел

1.     99 % несовершеннолетних, участвовавших в проектах по пробации, не совершили повторных преступлений. URL: http://sud.ua/news/2016/07/18/93141-99-protsentov-nesovershennoletnikh-ychastvovavshikh-v-proektakh-po-probatsii-ne-sovershili-povtornikh-prestyplenij–n-sevostyanova).

2.     Водолазская Т. П., Никифоров Г. С. Профессиональная подготовка. Психологическое обеспечение профессиональной личности. Санкт-Петербург, 1991. С. 23–42.

3.     Гримак Л. П. Резервы человеческой психики. Введение в психологию активности. 2-е изд., доп. Москва: Политиздат, 1989. 319 с.

4.     Денисова Т. А. Відновне правосуддя – крок до відновлення соціальної справедливості. Відновне правосуддя в Україні: щоквартальний бюлетень. 2005. № 3. С. 83–86.

5.     Дитяча злочинність. Кількість підлітків у виправних колоніях меншає, але злочини неповнолітні скоюють жорстокіші. URL: http://www.radiosvoboda.org/a/1332657.html.

 1. Дьяченко М. И., Кандыбович Л. А. Психологические проблемы готовности к деятельности. Минск: Изд-во Бел. ун-та, 1976. 175 с.
 2. Павло Петренко відкрив Центр ювенальної пробації у Києві. URL: https://minjust.gov.ua/ua/news/48947.
 3. Пілотні проекти з пробації неповнолітніх продемонстрували високу ефективність. URL: https://minjust.gov.ua/ua/news/47353.
 4. Про пробацію: Закон України від 5 лютого 2015 року №160-УШ. Відомості Верховної Ради України. 2015. № 13. Ст. 93.
 • Психолого-педагогічні засади проектування інноваційних технологій викладання у вищій школі: монографія / [Луговий В., Левшин М., Бондаренко О. та ін.]; за заг. ред. Андрущенка В.П., Лугового В. І. Київ: Педаг. думка, 2011. 260 с.
 • Соціальна робота в Україні: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / [Звєрєва І. Д., Безпалько О. В., Харченко С. Я. та ін.]. Київ: Центр навчальної літератури, 2004. 256 с.
 • Третяк О. С., Чебоненко С. О., Стеценко І. М. Пенітенціарна пробація в системі соціальної адаптації неповнолітніх. URL: http://visnyk.chnpu.edu.ua/?wpfb_dl=2659.
 • У виховних колоніях України перебуває 336 неповнолітніх. URL: http://www.unn.com.ua/uk/news/1566222-u-vikhovnikh-koloniyakh-ukrayini-perebuvaye-336-nepovnolitnikh-dptsu].
 • Хавронюк М. Заходи кримінально-правового впливу: які вони бувають? URL: http://justice.org.ua/diyalnist/podiji-fakti-komentari/zakhodi-kriminalno-pravovogo-vplivu-yaki-voni-buvayut-chastina-1.
 • URL: ww.kvs.gov.ua/peniten/control/main/uk/publish/article/628075.
 • URL: www.unn.com.ua/uk/news/1566222-u-vikhovnikh-koloniyakh-ukrayini-perebuvaye-336-nepovnolitnikh-dptsu].

[collapse]
| Повний текст .pdf

This is going to be an excellent service if free essay checker you are a person who does not own a lot of time to search for quality materials.

©2024. Пенітенціарна академія України