АЛЬТЕРНАТИВНІ ПОКАРАННЯ В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ В хіх СТОЛІТТІ (створення арештантських рот)

Автор(и):Любич О. А

Місце роботи: 

кандидат історичних наук,
доцент кафедри економіки та соціальних дисциплін,
Академія Державної пенітенціарної служби, м. Чернігів, Україна

Мова: Українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія:Право  2018№1(3):32-42

https://doi.org/10.32755/sjlaw.2018.01.032

Анотація

Дослідження присвячено розгляду основних етапів становлення системи кримінального покарання в призмі кримінального законодавства Російської імперії ХІХ ст.

Здійснено детальний аналіз визначень поняття альтернативних видів покарань у кримінальному праві Російської імперії в ХІХ столітті. Особливу увагу приділено аналізу і зіставленню альтернативних покарань, їх місця в ієрархії покарань, а також каральним складовим альтернативних покарань.

Розкрито особливості призначення і виконання кримінального покарання у вигляді направлення до виправних арештантських рот цивільного відомства в Російській імперії. Зазначено, що це було досить суворе покарання. Одночасно мало місце подібне його регулювання як у кримінальному, так і в кримінально-виконавчому законодавстві, що певним чином покращувало правові гарантії арештантів.

Ключові слова: покарання, кримінальна політика, види покарань, гуманізм кримінального покарання.

 

Список використаних джерел

  1. Материалы по вопросу о преобразовании тюремной части в России. Санкт-Петербург, 1865. 340 c.
  2. Повне зібрання законів Російської імперії. Зак. № 19285. Санкт-Петербург, 1830.
  3. Фойницкий И. Я. Тюремная реформа и тюрьмоведение. На досуге: сб. юрид. ст. и исслед. с 1870 г.: в 2 т. Т. 1. Санкт-Петербург, 1898. С. 415–432.
  4. Державний архів Полтавської області. Ф. 31. Оп. 1. Спр.7, 123, 160, 162, 163; Галкин М. Н. Материалы к изучению тюремного вопроса. Санкт-Петербург: Гос. тип., 1868. 168 с.
  5. Общая тюремная инструкция. Петроград: Тип. Петрогр. тюрьмы, 1916. 84 с.
  6. Ядринцев Н. М. Русская община в тюрьме и ссылке. Санкт-Петербург: Тип. Моригеровского А., 1872. 720 с.
  7. Пругавин А. С. Монастырские тюрьмы. Право. 1903. № 7. С. 433–445; № 14. С. 1018–1027; № 15. С. 1085–1091.

[collapse]
| Повний текст .pdf

©2024. Пенітенціарна академія України