АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПІДХОДІВ ДО ПІДГОТОВКИ КАДРІВ ДЛЯ ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Автор(и):Хашев В. Г.,Шаблистий В. В

Місце роботи: 

Хашев В. Г.,

кандидат юридичних наук, доцент,

Дніпропетровський державний університет

внутрішніх справ, м. Дніпро, Україна;

Шаблистий В. В.,

доктор юридичних наук, доцент,

Дніпропетровський державний університет

внутрішніх справ, м. Дніпро, Україна

Мова: Українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія:Право  2018№1(3):248-255

https://doi.org/10.32755/sjlaw.2018.01.248

Анотація

Список використаних джерел

  1. Уголовно-исполнительная система Украины в 2016 году. URL: http://ukrprison.org.ua/expert/1485844155.
  2. Лист Міністерства юстиції України від 29.11.2017 № 46543/33008-0-33-17/23.
  3. Про стан злочинності серед засуджених та осіб, узятих під варту, в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах за І півріччя 2017 року та заходи щодо його поліпшення: Лист Міністерства юстиції України від 31.07.2017 № 7908/23/31-17. 21 с.
  4. Зведені дані про стан злочинності в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах ДКВС України станом на 31 жовтня 2017 року: Додаток 2 до Листа Міністерства юстиції України від 29.11.2017 № 46543/33008-0-33-17/23.
  5. Кримінально-виконавче право України: практикум: навчальний посібник / Людвік В. Д., Примаченко В. Ф., Хашев В. Г. та ін.; за заг. ред. д-ра юрид. наук Шаблистого В. В. Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ; Ліра ЛТД, 2016. 176 с.
  6. Збірник тестових завдань для самостійної роботи та для підготовки до практичних занять з дисципліни «Правознавство» (для студентів денної і заочної форм навчання) / укл. Кубах А. І. Харків: ХНАМГ, 2009. 144 с.
  7. Денисов С. Ф., Павлов В. Г. Збірник тестів для контрольної перевірки знань курсантів, студентів та слухачів з курсу «Кримінально-виконавче право». Чернігів: Акад. ДПтС, 2017. 352 с.

[collapse]
| Повний текст .pdf

If it has to do with custom printing, there write my essays are a number of diverse items you should consider.

©2024. Пенітенціарна академія України