ПРАВОВІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ СПЕЦІАЛЬНО УПОВНОВАЖЕНИХ УБ’ЄКТІВ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ

Автор(и):Карелін В. В.,Пузиревський М. В

Місце роботи: 

Карелін В. В.,

кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального,
кримінально-виконавчого права та кримінології,

Академія Державної пенітенціарної служби, м. Чернігів, Україна;

Пузиревський М. В.,

здобувач вищої освіти на другому (магістерському) рівні
за спеціальністю 081 «Право», начальник кабінету

кафедри тактико-спеціальної підготовки,

Академія Державної пенітенціарної служби, м. Чернігів, Україна

Мова: Українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія:Право  2018№1(3):152-161

https://doi.org/10.32755/sjlaw.2018.01.152

Анотація

Стаття присвячена аналізу правових аспектів протидії кримінально караним корупційним, а також таким, що сприяють корупції, діянням в Україні. Також  проаналізовано превентивні антикорупційні заходи, що мають полігалузеву специфіку.

У статті на основі аналізу національного законодавства визначено найдоцільніші елементи діяльності спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.

Ключові слова: корупція, правові аспекти, антикорупційна політика, спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції, повноваження, Спеціалізована антикорупційна прокуратура, Національна поліція, Національне агентство з питань запобігання корупції, Національне антикорупційне бюро України, превентивний механізм.

Список використаних джерел

  1. Про запобігання корупції: Закон України від 14 жовтня 2014 року № 1700–VІI. Відомості Верховної Ради України. 2014. № 49. Ст. 2056.
  2. Про затвердження Положення про Департамент захисту економіки Національної поліції України: Наказ Національної поліції України від 07 листопада 2015 року № 81. Офіційний інтернет-портал Націо­нальної поліції України. URL: http://www.npu.gov.ua.
  3. Про затвердження Положення про Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру Генеральної прокуратури України: Наказ Генеральної прокуратури України від 12 квітня 2016 року № 149. Офіційний інтернет-портал Генеральної прокуратури України. URL: http://www.gp.gov.ua.
  4. Про Національне антикорупційне бюро України: Закон України від 14 жовтня 2014 року № 1698–VII. Відомості Верховної Ради України. 2014. № 47. Ст. 2051.
  5. Про Національну поліцію: Закон України від 02 липня 2015 року № 1402–VIII. Відомості Верховної Ради України. 2015. № 40–41. Ст. 379.
  6. Про прокуратуру: Закон України від 14 жовтня 2014 року № 1697–VII. Відомості Верховної Ради України. 2015. № 2–3. Ст. 12.
  7. Державна антикорупційна політика і запобігання та протидія корупції на публічній службі в органах державної влади і органах місцевого самоврядування: монографія / Василевич В. В., Василевська Т. Е., Нестерович В. Ф., Расюк Е. В., Савченко А. В., Федоренко В. Л. (кер.) та ін.; за ред. проф. Ковбасюка Ю. В. і проф. Федоренка В. Л. Київ: Ліра-К, НАДУ, 2016. 524 с.
  8. Кримінологія: підручник. Практикум. / Ковальський В. С., Костенко О. М. , Семаков Г. С. [та ін.]. Київ: Юрінком Інтер, 2016. 336 с.

[collapse]
| Повний текст .pdf

©2024. Пенітенціарна академія України