ОСОБЛИВОСТІ ЗАЛУЧЕННЯ ЗАСУДЖЕНИХ ДО ПРАЦІ У ВИПРАВНО-ТРУДОВИХ КОЛОНІЯХ ТА ВИПРАВНО-ТРУДОВИХ ТАБОРАХ У 30-60 РР. ХХ СТОЛІТТЯ

Автор(и): Іваньков І. В.

Місце роботи:

Іваньков І. В.,

кандидат юридичних наук,

доцент кафедри адміністративного,

цивільного та господарського права і процесу,

Академія Державної пенітенціарної служби, м. Чернігів, Україна

Мова: українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право: 2019. № 1 (6): 39-48

https://doi.org/10.32755/sjlaw.2019.01.039

Анотація:

Статтю присвячено дослідженню порядку залучення до праці осіб, які від­бували кримінальні покарання у виправно-трудових колоніях та виправно-трудових таборах у 30-60 рр. ХХ століття.

Перетворення системи виконання покарань має врахувати досвід реформ щодо перебудови системи місць позбавлення волі з урахуванням вимог військового стану, а в післявоєнний час – відновлення її діяльності з урахуванням репресій передвоєнного періоду, передового досвіду інших держав і спираючись на сучасні наукові концепції.

Ключові слова: виправлення, суспільно корисна праця, виправно-трудовий табір, виправно-трудова колонія, позбавлення волі, засуджені.

Список використаних джерел

  1. Фролов Ю. А. Организационно-правовые преобразования системы учреждений и органов, исполняющих наказание, в Украинской ССР. Киев: Изд-во Академии МВД, 1984. 100 с.
  2. Хрестоматія з історії пенітенціарної системи України / упоряд. Г. О. Радов, І. І. Резнік. Київ: Говард Пресс, 1998. Т. 2. Ч. 1. 456 с.
  3. Детков М. Г. Тюрьмы, лагеря и колонии России. Москва: Вердикт-lM, 1999. 448 с.
  4. Портной Н. Б. Труд заключенных в исправительно-трудовых лагерях СССР: организация и правовое регулирование: 1929–1956 гг.: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Владимир, 2008. 24 с.
  5. Земсков В. Н. «Архипелаг ГУЛАГ»: глазами писателя и статистика. Аргументы и факты, 1989, № 46. URL: http://www.aif.ru/society/history/arhipelag_gulag_glazami_pisatelya_i_statistika (дата звернення: 20.12.2018).
  6. Иванова Г. М. История ГУЛАГа, 1918–1958: социально-экономический и политико-правовой аспекты / Ин-т рос. истории РАН. Москва: Наука, 2006. 438 с.
  7. Ивашов Л., Емелин А. ГУЛАГ в годы Великой Отечественной войны. Военно-исторический журнал. № 1. С. 14–24.
    [collapse]

Повний текст .pdf

When writing your essay, you will probably have to write down all

You cheap essay writing service need someone who can walk you through the process of writing your paper, even if it is not what you expect.

your thoughts.

©2024. Пенітенціарна академія України