СУДОВО-КРИМІНАЛІСТИЧНА ЕКСПЕРТИЗА ХОЛОДНОЇ ЗБРОЇ В УКРАЇНІ

Автор(и):Гарига-Грихно М.М.,Віговський В. Л

Місце роботи: 

Гарига-Грихно М. М.,

начальник наукового відділу,

Чернігівський НДЕКЦ МВС України, м. Чернігів, Україна;

Віговський В. Л.,

викладач кафедри тактико-спеціальної підготовки,

Академія Державної пенітенціарної служби, м. Чернігів, Україна

Мова: Українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія:Право  2018№1(3):215-222

https://doi.org/10.32755/sjlaw.2018.01.215

Анотація

У статті висвітлено загальні доктринальні правила формулювання питань у процесі підготовки до проведення експертного дослідження. Надано чітке визначення поняттю «експертиза холодної зброї». Виявлено ознаки, за допомогою яких предмет можна вважати холодною зброєю. Зазначено орієнтовний перелік вирішуваних питань під час проведення судово-криміналістичної експертизи холодної зброї.

Ключові слова: судова експертиза, експертне дослідження, холодна зброя, експертиза холодної зброї, законодавство, злочинна діяльність, кримінальне судочинство.

Список використаних джерел

  1. Коляда П. В. Методичний посібник для працівників органів досудового слідства з питань призначення та проведення судової експертизи. Київ: УВПД ГШ МВС України, 2008. 278 с.
  2. Шепітько В. Ю. Довідник слідчого. 4-те вид., перероблене і доповнене. Харків: Одісей, 2013. 232 с.
  3. Гончаренко В. І., Гора І. В. Експертизи у судочинстві України: навчально-науковий посібник. Київ: Юрінком Інтер, 2017. 503 с.
  4. Панов М. І., Шепітько В. Ю., Коновалова В. О. Настільна книга слідчого. 2-ге вид., перероблене і доповнене. Київ: Ін Юре, 2007. 728 с.

[collapse]
| Повний текст .pdf

©2024. Пенітенціарна академія України