ПРОЦЕДУРА ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО АЛІМЕНТНОГО ДОГОВОРУ

Автор(и):Андрущенко Т. С

Місце роботи: 

кандидат юридичних наук,

старший викладач адміністративного,

цивільного, господарського права і процесу,

Академія Державної пенітенціарної служби, м. Чернігів, Україна

Мова: Українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія:Право  2018№1(3):66-77

https://doi.org/10.32755/sjlaw.2018.01.066

Анотація

Стаття присвячена комплексному дослідженню процедури нотаріального посвідчення аліментного договору як інструмента правового регулювання відповідних сімейних правовідносин, визначення особливостей внесення змін та доповнень до аліментного договору, розробка на цій основі науково обґрунтованих рекомендацій щодо вдосконалення законодавства України з цих питань.

У статті визначено підстави розірвання аліментного договору як в односторонньому порядку, так і за взаємною згодою сторін. Автор також приділяє увагу розмежуванню таких понять, як «істотна зміна обставин» та «істотне порушення договору».

Особливу увагу приділено необхідності дотримання процедури внесення змін та доповнень до аліментного договору залежно від його різновиду та правилам вчинення нотаріальних дій.

Автор звернув увагу на порядок та наслідки розірвання аліментних договорів, а також визнання їх недійсними з урахуванням принципів цивільного права та нотаріального процесу.

Ключові слова: аліментний договір, процедура внесення змін та доповнень до аліментного договору, підстави розірвання аліментного договору, підстави припинення аліментного договору, договір про припинення права на утримання у зв’язку з передачею нерухомого майна.

 

Список використаних джерел

  1. Сімейний кодекс України від 10 січня 2002 року № 2947-III. Відомості Верховної Ради України. № 21–22. Ст .135.
  2. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року № 435-IV. Відомості Верховної Ради України. № 40–44. Ст. 356.
  3. Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 року № 1618-IV. Відомості Верховної Ради України. № 40–41. Ст. 492.
  4. Цивільний кодекс Квебеку. Офіційний вісник Квебеку (Канада): сайт бюлетеня URL: http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/ dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/CCQ/CCQ_A. Htm.
  5. Про затвердження Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України: Наказ Міністерства юстиції України від 22 лютого 2012 року № 296/5. Офіційний вісник України. 2012. № 17. Ст. 66.
  6. Андрущенко Т. С. Особенности установления, исследования и оценки нотариусом доказательств в процессе удостоверения алиментного договора. Legea si Viata (Молдова). 2015. № 1. С. 7–11.
  7. Андрущенко Т. С. Особливості нотаріального посвідчення договору про припинення права на аліменти на дитину у зв’язку з набуттям права власності на нерухоме майно. Науковий вісник Ужгородського національного університету. № 21. С. 186–188.
  8. Антошкіна В. К. Договірне регулювання відносин подружжя: монографія. Донецьк: Юго-Восток, Лтд, 2008. 176 с.
  9. Біленко М. Загальні положення про договір як цивілістичну конструкцію. Юридична Україна. 2014. № 8 (140). С. 35–40.

[collapse]
| Повний текст .pdf

©2024. Пенітенціарна академія України