КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ОХОРОНА СВОБОДИ ОСОБИ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ

Автор(и):Акімов М. О

Місце роботи: 

кандидат юридичних наук, доцент,

доцент кафедри кримінального права,

Національна академія внутрішніх справ, м. Київ, Україна

Мова: Українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія:Право  2018№1(3):141-151

https://doi.org/10.32755/sjlaw.2018.01.141

Анотація

Стаття присвячена розгляду проблем кримінально-правової охорони свободи особи. Проаналізовані деякі спірні питання ст. 146 та 147 Кримінального кодексу України, запропоновані шляхи їх вирішення через внесення змін до чинного законодавства. Крім того, доведено, що питання кримінально-правої кваліфікації діянь, що посягають на свободу особи, є дуже актуальними, а тому потребують невідкладного законодавчого вдосконалення та належного судового роз’яснення правозастосовної практики.

Ключові слова: воля, свобода, незаконне позбавлення волі, викрадення людини, захоплення заручників.

Список використаних джерел

 1. Александер Й. Терроризм в современном капиталистическом обществе. Москва: ИНИОН АН СССР, 1987. 65 с.
 2. Антипенко В. Поняття тероризму (кримінально-правове визначення). Право України.№ 2. С. 92–95.
 3. Афанасьев Н. Н. Международно-правовая база борьбы с терроризмом. Закон и право.№ 4. С. 8–13.
 4. Бажанов М. И. Уголовное право Украины. Общая часть: учебник. Днепропетровск: Пороги, 1992. 166 с.
 5. Бойко Н. В. Ответственность за незаконное лишение свободы по советскому уголовному праву: автореф. дис. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.08 «Уголовное право и криминология, исправительно-трудовое право». Харьков, 1989. 24 с.
 6. Бриллиантов А. Похищение человека или захват заложника? Российская юстиция. 1999. № 6. С. 43.
 7. Володіна О. О. Кримінальна відповідальність за викрадення людини (аналіз складу злочину): автореф. дис. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право». Харків, 2003. 20 с.
 8. Габибова Г. Отграничение похищения человека от захвата заложника. Законность.№ 11. С. 49–51.
 9. Гаухман Л., Максимов С., Сауляк С. Об ответственности за захват заложников. Законность. 1994. № 10. С. 43–46.
 • Зубкова В. И., Тяжкова И. М. Ответственность за похищение человека по уголовному законодательству России. Вестник Московского университета. Серия 11 «Право». 1996. № 2. С. 54–60.
 • Лысов М. Ответственность за незаконное лишение свободы, похищение человека и захват заложников. Российская юстиция. № 5. С. 40–41.
 • Терроризм: психологические корни и правовые оценки (круглый стол журнала «Государство и право»). Государство и право. № 4. С. 20–47.

[collapse]
| Повний текст .pdf

©2024. Пенітенціарна академія України