КОНТРАБАНДА В КРИМІНОЛОГІЧНОМУ ТА КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОМУ ВИМІРАХ

Автор(и): Паламарчук Г. В., Орловська Н.А

Місце роботи: 

аспірант кафедри кримінального права, процесу та криміналістики,

Міжнародний гуманітарний університет, м. Одеса;

науковий керівник: доктор юридичних наук, професор

Мова: Українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія:Право  2017№2(2):174-179

https://doi.org/10.32755/sjlaw.2017.02.174

Анотація

Стаття присвячена питанням аналізу контрабанди в контексті феномена транснаціональної злочинності. В контексті Конвенції ООН проти транснаціональної організованої злочинності «транснаціональність» включає питання криміналізації певного діяння у кількох державах, готування/вчинення/настання наслідків такого злочину більш ніж в одній державі, а також країн походження та діяльності злочинців. Все це обумовлює юрисдикцію «зацікавлених» держав у притягненні винних до відповідальності.

Однак поняття транснаціональності ширше, аніж поняття транскордонності. Аргументовано тезу про транскордонність контрабанди – злочину, безпосередньо пов’язаного з перетинанням певними предметами кордону держави. Висунуто тезу щодо перспективності об’єднання видів контрабанди в один вид злочину, розміщення якого є доцільним у розділі злочинів у сфері недоторканності державного кордону.

Ключові слова: транскордонність, транснаціональність, контрабанда, державний кордон.

Список використаних джерел

  1. Прутяний С. О. Кримінологічна характеристика та попередження професійної злочинності в Україні: автореф. дис. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» / ХНУВС. Харків, 2011. 20 с.
  2. Омельчук О. М. Контрабанда за кримінальним правом України: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08. Львів, 2002. 239 с.
  3. Ландіна А. В. Кримінальна відповідальність за контрабанду, вчинену службою особою з використанням свого службового становища. Правознавець: електронна бібліотека. URL: http://www.pravoznavec.com.ua/.

[collapse]
| Повний текст .pdf