ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ І ОЗНАК АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ТА УСТАНОВ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ

Автор(и): Зливко С. В.

Місце роботи:

Зливко С. В.

кандидат юридичних наук,

доцент кафедри адміністративного, цивільного та господарського права і процесу,
Академія Державної пенітенціарної служби, м. Чернігів, Україна

Мова: українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право: 2018. № 2 (4): 63-74

https://doi.org/10.32755/sjlaw.2018.02.063

Анотація

У статті проведено аналіз наукової, довідкової літератури та норм чинного законодавства щодо визначення поняття і ознак адміністративної діяльності органів та установ виконання покарань. Автор концентрує увагу на дослідженні поняття адміністративної діяльності. Встановлено, що всі види адміністративної діяльності органів та установ виконання покарань регламентовані чинним законодавством та галузевими нормами, а тому здійснюються уповноваженими суб’єктами чітко у відповідності до адміністративних процедур та проваджень. З’ясовано, що ознаки адміністративної діяльності є практично універсальними, їх можна застосувати до характеристики діяльності будь-якого з суб’єктів виконавчої влади. Але є й інші ознаки, які для різних органів будуть відмінними, оскільки відрізняється конкретний перелік виконуваних ними адміністративних функцій.

Ключові слова: органи та установи виконання покарань, правоохоронні органи, адміністративна діяльність, ознаки адміністративної діяльності управління.

Список використаних джерел

 1. Про схвалення Концепції реформування (розвитку) пенітенціарної системи України: розпорядження Каб. Міністрів України від 13.09.2017 р. № 654-р. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/654-2017 (дата звернення: 12.01.2019).
 2. Кирій С. Адміністративна діяльність як структурно-функціональний компонент державного управління. Державне управління та місцеве самоврядування. 2009. Вип. 23. С. 59–67.
 3. Етимологічний словник української мови: у 7 т. Т. 1. Київ: Наук. думка, 1982. 630 с.
 4. Гордієнко Л. Ю. Адміністративний менеджмент. URL: http://globalteka.ru/books/doc_details/12944——.html (дата звернення: 12.01.2019).
 5. Елагин А. Г., Мельникова Н. А. Административная деятельность исправительных учреждений: монография. Вологда: ВИПЭ ФСИН, 2013. 166 с.
 6. Дзюдзь М. С. Адміністративна діяльність установ державної пенітенціарної служби України. Наше право. 2014. № 1. С. 48–52.
 7. Пузирний В. Ф. Поняття і ознаки адміністративної діяльності органів та установ Державної кримінально-виконачої служби України. Право і суспільство. 2015. № 4. С. 94–99.
 8. Пузирний В. Ф. Адміністративна діяльність установ та органів виконання покарань: монографія. Київ: АртЕк, 2015. 378 с.
 9. Пузирний В. Ф. Принципи адміністративно-юрисдикційної ді-яльності в установах виконання покарань. Підприємництво, господарство і право. 2017. № 11. С. 120–122.
 10. Бараш Є. Ю. Інформаційне забезпечення управління Державною кримінально-виконавчою службою. Форум права. 2011. № 3. С. 7–40.
 11. Редкоус В. М. Понятие административной деятельности органов национальной безопасности государств-участников СНД. Право и государство: теория и практика. 2008. № 6 (42). С. 103–109.
 12. Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ: навч. посіб. / В. Д. Сущенко та ін.; Київ: КНТ, 2008. 264 с.
 13. Гречанюк С. К. Класифікація заходів адміністративного примусу в діяльності органів та установ Державної кримінально-виконавчої служби України. URL: http://www.lex-line.com.ua/?language=ru&go=full_article&id=290 (дата звернення: 13.01.2019).

[collapse]

Повний текст .pdf

You ought to remember you need cheap essay writing services to not have the impulse to rush through the writing process.