ПРИНЦИП МОВЧАЗНОЇ ЗГОДИ ТА ДЕКЛАРАТИВНИЙ ПРИНЦИП У СФЕРІ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ

Автор(и): Зливко С. В., Сикал М. М., Сорокіна І. С.

Місце роботи:

Зливко С. В.,

кандидат юридичних наук,

доцент кафедри адміністративного, цивільного та господарського права і процесу,

Академія Державної пенітенціарної служби, м. Чернігів, Україна

ORCID: 0000-0003-2732-3144;

Сикал М. М.,

кандидат юридичних наук,

доцент кафедри адміністративного, цивільного та господарського права і процесу,

Академія Державної пенітенціарної служби, м. Чернігів, Україна

ORCID: 0000-0003-0334-4047;

Сорокіна І. С.,

кандидат юридичних наук,
старший інспектор з ОД УІП КП «102» ГУ НП у м. Києві

ORCID: 0000-0002-6685-9462

Мова: українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право: 2019. № 2 (7): 44-51

https://doi.org/10.32755/sjlaw.2019.02.044

Анотація:

Статтю присвячено проблемним питанням надання адміністративних послуг в Україні. Досліджено поняття та сутність принципу мовчазної згоди та декларативного принципу, проаналізовано законопроект «Про внесення змін до Закону України «Про адміністративні послуги» щодо вдосконалення порядку надання адміністративних послуг», здійснено теоретико-правовий аналіз проблем застосування принципу мовчазної згоди та декларативного принципу під час надання адміністративних послуг в Україні, а також запропоновано шляхи їх вирішення.

Ключові слова: адміністративні послуги, принципи надання адміністративних послуг, принцип мовчазної згоди, декларативний принцип.

Список використаних джерел

  1. Про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення умов ведення бізнесу в Україні: Закон України від 15.12.2009 р. №1759. Дата оновлення: 28.06.2015. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1759-17 (дата звернення: 18.01.2019).
  2. Деякі питання набуття права на впровадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності за декларативним принципом: постанова Кабінету Міністрів України від 7.12.2016 р. № 922. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/922-2016-%D0%BF (дата звернення: 18.01.2019).
  3. Про затвердження переліку певних дій щодо провадження господарської діяльності або видів господарської діяльності, які не можуть провадитися на підставі подання декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства: постанова Кабінету Міністрів України від 25.08.2010 р. № 725. Дата оновлення: 8.02.2018. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/725-2010-%D0%BF (дата звернення: 18.01.2019).
  4. Про внесення змін до Закону України «Про адміністративні послуги» щодо удосконалення порядку надання адміністративних послуг: проект Закону від 14.04.2017 р. № 6388. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61645 (дата звернення: 18.01.2019).
  5. Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності: Закон України від 6 вересня 2005 р. № 2806-IV. Дата оновлення: 4.04.2018. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2806-15/page?text=%E4%E5%EA%EB%E0%F0 (дата звернення: 18.01.2019).
    [collapse]

|Повний текст .pdf