ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ ДОСЛІДЖЕННЯ СУТНОСТІ, СИСТЕМИ ТА ПРОБЛЕМ ЗАСТОСУВАННЯ ІНШИХ ЗАХОДІВ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРУ ЩОДО НЕПОВНОЛІТНІХ

Автор(и): Єрмак О. В.

Місце роботи:

Єрмак О. В.,

кандидат юридичних наук, головний науковий співробітник
відділу міжнародної діяльності та міжнародного співробітництва,
Академія Державної пенітенціарної служби, м. Чернігів, Україна

ORCID: 0000-0003-1872-0383

Мова: українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право: 2019. № 3 (8): 66-76

https://10.32755/sjlaw.2019.03.066

Анотація:

Закон про кримінальну відповідальність України зазнав численних змін (запровадження в КК України спеціальної конфіскації, заходів кримінально-правого характеру щодо юридичних осіб, обмежувальних заходів, кримінальних правопорушень (злочин і кримінальний проступок) тощо.

Огляд останніх наукових джерел дозволив окреслити перспективи майбутніх наукових розвідок щодо застосування інших заходів кримінально-правового реагування на кримінальні протиправні діяння неповнолітніх.

Ключові слова: заходи кримінально-правового характеру, інші заходи кримінально-правового характеру, неповнолітній, кримінальна відповідальність, кримінальні правопорушення.

Список використаних джерел

 1. Про внесення змін до Кримінального і Кримінального процесуального кодексів України стосовно виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України: Закон України від 18.04.2013 №222-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/222-18 (дата звернення: 05.2019).
 2. Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України з метою реалізації положень Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами: Закон України від 06.12.2017 № 2227-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2227-19 (дата звернення: 05.2019).
 3. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень: Закон України від 22.11.2018 №2617-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2617-19 (дата звернення: 05.2019).
 4. Козаченко О.В. Кримінально-правові заходи: культурно-антропологічний вимір: монографія. Миколаїв: Іліон, 2011. 504 с.
 5. Козаченко О. В. Кримінально-правові заходи в Україні: культурно-антропологічна концепція: дис. … д-ра юрид. наук. Одеса, 2012. 430 с.
 6. Книженко О. О. Теоретичні засади встановлення санкцій у кримінальному праві: дис. … д-ра юрид. наук. Харків, 2012. 431 с.
 7. Книженко О. О. Теоретичні засади встановлення санкцій у кримінальному праві: автореф. дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.08. Харків, 2012. 36 с.
 8. Орловська Н. А. Санкції кримінально-правових норм: засади та принципи формування: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Одеса, 2012. 40 с.
 9. Ященко А. М. Заходи кримінально-правового характеру: теорія та практика застосування: дис. … д-ра юрид. наук. Харків, 2014. 442 с.
 10. Назимко Є. С. Теоретико-прикладні засади становлення та розвитку інституту покарання неповнолітніх у кримінальному праві України: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Харків, 2016. 36 c.
 11. Скрипченко Н. Ю. Теория и практика применения иных мер уголовно-правового характера к несовершеннолетних: дис. … д-ра юрид. наук. Москва, 2013. 347 с.
  [collapse]

Повний текст .pdf