РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА ГРОМАДЯН НА ЗАХИСТ З ВИКОРИСТАННЯМ ЗБРОЇ

Автор(и):Ткаченко О.Г

Місце роботи: 

кандидат юридичних наук,

доцент кафедри адміністративного,
цивільного та господарського права і процесу,
Академія Державної пенітенціарної служби, м. Чернігів, Україна

Мова: Українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія:Право  2018№1(3):239-247

https://doi.org/10.32755/sjlaw.2018.01.239

Анотація

Статтю присвячено дослідженню питання реалізації громадянами свого конституційного права на захист від протиправних посягань з використанням зброї та пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими снарядами. Визначено його правову основу та проаналізовано недоліки чинного законодавства, оскільки на сьогодні суспільні відносини, пов’язані з обігом зброї та пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими снарядами, регулюються багатьма нормативно-правовими актами, серед яких – постанови, укази, накази, а закону, який би регулював ці питання, до цього часу в нашій державі не прийнято. Розглядаючи цю проблему, автор дійшов до висновку, що її необхідно вирішити якомога швидше та в інтересах суспільства й кожного законослухняного громадянина, а не в інтересах осіб, які схильні до вчинення правопорушень.

Саме тому необхідно створити дієвий законодавчий механізм, який би належним чином закріплював та забезпечував право громадян на захист з використанням зброї та пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими снарядами, що використовується з метою самозахисту.

Ключові слова: безпека громадян, право на захист життя, порядок обігу зброї та пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими снарядами.

Список використаних джерел

  • Конституція України. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.
  • Федоров М. П. Адміністративно-правове регулювання відносин, пов’язаних з реалізацією права громадян на зброю та спеціальні засоби індивідуального захисту: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.07. Київ, 2000. 218 с.
  • Тимошенко К. О. Основні напрями вдосконалення інституту реалізації права громадян на вогнепальну зброю та спеціальні засоби самооборони. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. 2013. Вип. 1. С. 324–330. URL: http: //nbuv.gov.ua/UJRN/Vlduvs_2013_1_40.
  • Біленчук П. Д.,Кофанов А. В., Сулява О. Ф. Зброєзнавство: правові основи обігу вогнестрільної зброї. Порівняльний аналіз вітчизняного та зарубіжного законодавства: Україна. Європа. Світ: монографія / за ред. проф. Біленчука П. Д. Київ: Міжнародна організація «ВееZопе», 2004. 464 с.
  • Ватолкін А., Соколов М. Наша зброя. 2006. 6 травня. URL: http://www.bratstvo.info/index.php?go =News&in=view &id=1304.
  • Пінчук М. Г. Предмет доказування і судовий розгляд справ про викрадення та інше незаконне поводження з вогнепальною зброєю, бойовими припасами і вибуховими речовинами: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09. Харків, 2007. 196 с.
  • Проект Закону про обіг зброї невійськового призначення. URL: http: /w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?pf3516=2105&skl=7.
  • Проект Закону про цивільну зброю і боєприпаси. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=52809.

[collapse]
| Повний текст .pdf
essay writing

©2024. Пенітенціарна академія України