ЗМІСТ РЕФОРМИ ПОЛІЦІЇ ІМПЕРАТОРА  ОЛЕКСАНДРА ІІ ТА ЇЇ НАСЛІДКИ

Автор(и): Іваньков І. В., Шурубенко В. В.

Місце роботи:

Іваньков І. В.,

кандидат юридичних наук, доцент,

доцент кафедри адміністративного,

цивільного та господарського права і процесу,

Академія Державної пенітенціарної служби, м. Чернігів, Україна

Шурубенко В. В.

Академія Державної пенітенціарної служби, м. Чернігів, Україна

Мова: українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право: 2019. № 2 (7): 7-12

https://doi.org/10.32755/sjlaw.2019.02.007

Анотація:

У статті досліджено питання реформування поліції за часів правління Олександра II. Проаналізовано указ, підписаний імператором, яким затверджено «Тимчасові правила про устрій поліції в містах і повітах губерній». Розглянуто розподіл поліції на підрозділи: загальний; кримінальний; залізничний; фабричний; річковий; політичну поліцію (окремий корпус жандармів). Приділено увагу створенню губернських поліцейських управлінь і губернського жандармського управління, які очолювали поліцейський або жандармський генерал-майор, або полковник.

Ключові слова: справник, поліцмейстер, пристав, соцький, десяцький, городовий, ділянки, частини, околотки.

Список використаних джерел

  1. Фастов А. Г., Пантелеев Е. В., Бойко Д. В. История органов внутренних дел: учебное пособие. Волгоград: Волгоградская акад. МВД России, 2016. 217 с.
  2. Коляда І. А., Вергун С. І. Транспортна жандармерія: до історії становлення поліційних управлінь залізниць у Російській імперії. Гілея: збірник наукових праць. Київ, 2013. Вип. 68 (№1). С. 15–22.
  3. История полиции России: краткий исторический очерк и основные документы. Москва: Щит-М, 1998. 200 с.
  4. Казанцев А. В. Реформирование органов внутренних дел Российской империи в 60–80 гг. XIX века. Молодой ученый. 2012. №12. С. 394–397.
  5. Пасечников И. А. Становление и развитие органов политической полиции Севастополя в ХІХ веке. Ученые записки Таврического национального университета имени В. И. Вернадского. 2013. Т. 26 (65). № 2. С. 125–142.
    [collapse]

Повний текст .pdf

©2024. Пенітенціарна академія України