Повний текст журналу.pdf

ЗАГАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ ДЕРЖАВИ

 

ЄВРОПЕЙСЬКІ РЕГУЛЯТИВНІ ІНСТРУМЕНТИ ЗАПОБІГАННЯ ПЛАГІАТУ У ВИЩІЙ ОСВІТІ

 Автор(и): Кеда М. К., Петровська Ю. М.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право: 2021. № 3 (14): 7–17

Читати далі >

 

 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО, ФІНАНСОВОГО ТА ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРАВА

 

АНАЛІЗ ЗАКОНОДАВЧОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ АНТИКОРУПЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

 Автор(и): Жулковський В. В., Ковальська П. Г., Малінковська О. В.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право: 2021. № 3 (14): 18–30

Читати далі >

 

ДИСЦИПЛІНАРНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПЕРСОНАЛУ ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ: ПОНЯТТЯ, ОСОБЛИВОСТІ

 Автор(и): Коросташівець І. М.

 Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право: 2021. № 3 (14): 31–43

Читати далі >

 

ДЖЕРЕЛА АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 Автор(и): Терехов В. Ю.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право: 2021. № 3 (14): 44–57

Читати далі >

 

 

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ, КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

 

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЗАКОНОДАВЧОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАХОДІВ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО ВПЛИВУ НА НЕПОВНОЛІТНІХ

Автор(и): Єрмак О. В.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право: 2021. № 3 (14): 58–67

Читати далі >

 

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ВИКОНАННЯ ПОКАРАННЯ У ВИДІ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ НА ПЕВНИЙ СТРОК ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ РЕФОРМУВАННЯ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

 Автор(и): Ковалевський А. В.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право: 2021. № 3 (14): 68–81

Читати далі >

 

ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ ЯК ВИДУ ПОКАРАННЯ, ЩО ПРИЗНАЧАЄТЬСЯ НЕПОВНОЛІТНІМ, ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ, РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА ТА ЛИТОВСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ

 Автор(и): Музика В. В.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право: 2021. № 3 (14): 82–90

Читати далі >

 

ОСНОВНІ ПОРУШЕННЯ ПРАВОВОГО СТАТУСУ УВ’ЯЗНЕНИХ У ПЕНІТЕНЦІАРНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ

 Автор(и): Снітко М. Є.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право: 2021. № 3 (14): 91–100

Читати далі >

 

ЕВОЛЮЦІЯ ПІДГОТОВЧОГО СУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСУАЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ

 Автор(и): Тагієв С. Р., Борисенко А. А.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право: 2021. № 3 (14): 101–114

Читати далі >

 

 

ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА КРИМІНАЛІСТИКИ. ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

ЗМІСТ І ФОРМИ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

 Автор(и): Куц В. М.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право: 2021. № 3 (14): 115–124

Читати далі >

 

ВИТОКИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ ЕКСПЕРТА В БОРОТЬБІ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ

 Автор(и): Максименко М. І.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право: 2021. № 3 (14): 125–135

Читати далі >

©2024. Пенітенціарна академія України