Повний текст журналу.pdf

ЗАГАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА,ФІЛОСОФІЯ ПРАВА.
КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІЖНАРОДНИХ ГАРАНТІЙ РЕЛІГІЙНОЇ СВОБОДИ ТА КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА НА СВОБОДУ ВІРОСПОВІДАННЯ В УКРАЇНІ

Автор (и): Маслова Л. А., Ребкало М. М., Захарченко К. О.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право 2020 No 3(11): 7-20

Читати далі:

 

ПРАВОРЕАЛІЗАЦІЯ ТА ПРАВОВІДНОСИНИ: ЛІНІЇ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ

Автор (и): Самофалов Л. П., Самофалов О. Л.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право 2020 No 3(11): 21-30

Читати далі:

 

 

ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОГО, ГОСПОДАРСЬКОГО, СОЦІАЛЬНОГО ТА ТРУДОВОГО ПРАВА

ПРАВОВИЙ СТАТУС ДИТИНИ З ІНВАЛІДНІСТЮ
ЯК КАТЕГОРІЯ ПРАВА СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ (ЧАСТИНА І)

Автор (и): Сташків Б. І., Денисенко К. В., Зінчук Ю. О.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право 2020 No 3(11): 31-50

Читати далі:

 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО, ФІНАНСОВОГО ТА ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРАВА

БЮДЖЕТНЕ ПРАВО ЯК ПРОВІДНА ПІДГАЛУЗЬ ФІНАНСОВОГО ПРАВА

Автор (и): Ніщимна С. О., Крупко Я. М.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право 2020 No 3(11): 51-59

Читати далі:

 

ЕЛЕМЕНТИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Автор (и): Шамрук Н. Б., Макієнко А. А.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право 2020 No 3(11): 60–68

Читати далі:

 

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА НАСИЛЬНИЦЬКИХ ЗЛОЧИНІВ, ЯКІ ВЧИНЯЮТЬСЯ В УСТАНОВАХ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ

Автор (и): Боднар І. В., Красковський Є. М., Кисельова М. С. 

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право 2020 No 3(11): 69-78

Читати далі:

 

ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ЗАСТОСУВАННЯ ПРИМУСОВИХ ЗАХОДІВ ВИХОВНОГО ХАРАКТЕРУ ЩОДО НЕПОВНОЛІТНІХ В УКРАЇНІ ТА ДЕЯКИХ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

Автор (и): Єрмак О. В., Супрун Г. Г.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право 2020 No 3(11): 79–88

Читати далі:

 

 

ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА КРИМІНАЛІСТИКИ

ДЕЯКІ АСПЕКТИ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ КІБЕРЗЛОЧИНІВ

Автор (и): Гарига М. М., Вергун Л. О., Кузнєцов О. О.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право 2020 No 3(11): 89–99

Читати далі:

 

СИТУАЦІЙНА ЗУМОВЛЕНІСТЬ ПОБУДОВИ
ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМ ПРОВАДЖЕННЯ ОКРЕМИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ

Автор (и): Хань О. О.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право 2020 No 3(11): 100–112

Читати далі:

Finally, it’s wise essay writer online that you take breaks between writing.

©2024. Пенітенціарна академія України