Повний текст журналу.pdf

ЗАГАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ ДЕРЖАВИ

ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ КУРСАНТІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

Автор(и): Коба О. В., Коба М. М.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право: 2020. № 2 (10): 7-16

Читати далі:

 

МОДЕЛІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ В ЄВРОПЕЙСЬКІЙ СПІЛЬНОТІ

Автор(и): Любич С. В.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право: 2020. № 2 (10): 17-27

Читати далі:

 

 

ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОГО, ГОСПОДАРСЬКОГО, СОЦІАЛЬНОГО ТА ТРУДОВОГО ПРАВА

СПОЖИВЧІ ТОВАРИСТВА ЯК ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВА ФОРМА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Автор(и): Ніщимна С. О., Зливко С. В., Сикал М. М.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право: 2020. № 2 (10): 28-39

Читати далі:

 

ЩОДО ОСОБИСТИХ НЕМАЙНОВИХ ТА МАЙНОВИХ ПРАВ І ОБОВ’ЯЗКІВ БАТЬКІВ ТА ДІТЕЙ У ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ

Автор(и): Шамрук Н. Б., Кульок Д. М.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право: 2020. № 2 (10): 40-49

Читати далі:

 

 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО, ФІНАНСОВОГО ТА ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРАВА

ФОРМИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ

Автор(и): Ребкало М. М., Шумна Л. П., Олійник В. С.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право: 2020. № 2 (10): 50-62

Читати далі:

 

ПОНЯТТЯ ТА ХАРАКТЕРНІ РИСИ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ ПІД ЧАС ПРОХОДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ

Автор(и): Ткаченко О. Г., Разумейко Н. С.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право: 2020. № 2 (10): 63-74

Читати далі:

 

 

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ

ПЕРЕКРИТТЯ КАНАЛІВ НАДХОДЖЕННЯ
ДО ЗАСУДЖЕНИХ ЗАБОРОНЕНИХ ПРЕДМЕТІВ
ЯК ПРОТИДІЯ ПЕНІТЕНЦІАРНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ

Автор(и): Афанасенко А. С., Кондратов Д. Ю., Боднар І. В.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право: 2020. № 2(10): 75-83

Читати далі:

 

ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
БОРОТЬБИ З ТЕРОРИЗМОМ ТА ЗАПОБІГАННЯ ТЕРОРИСТИЧНИМ АКТАМ

Автор(и): Самофалов Л. П., Самофалов О. Л.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право: 2020. № 2 (10): 84-92

Читати далі:

 

 

ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА КРИМІНАЛІСТИКИ

СУЧАСНІ ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ

Автор(и): Леоненко О. А., Єсипенко О. Г., Рахільчук І. В.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право: 2020. № 2 (10): 93-101

Читати далі:

©2024. Пенітенціарна академія України