Повний текст журналу .pdf

ЗАГАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА, ФІЛОСОФІЯ ПРАВА. КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

ЗМІСТ РЕФОРМИ ПОЛІЦІЇ ІМПЕРАТОРА  ОЛЕКСАНДРА ІІ ТА ЇЇ НАСЛІДКИ

Автор(и): Іваньков І. В., Шурубенко В. В.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право: 2019. № 2 (7): 7-12

Читати далі >

 

 

ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА ОСВІТУ  В УКРАЇНІ: АНАЛІТИЧНО-ПРАВОВИЙ ОГЛЯД

Автор(и): Ребкало М. М., Самофалов Л. П., Олійник В. С.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право: 2019. № 2 (7): 13-22

Читати далі >

 

 

ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОГО, ГОСПОДАРСЬКОГО, СОЦІАЛЬНОГО
ТА ТРУДОВОГО ПРАВА

ДОПОМОГА ПО БЕЗРОБІТТЮ:  СУТНІСТЬ, МЕТА ТА ДЕЯКІ ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Автор(и): Денисенко К. В., Кириченко Н. Р., Свириденко Н. М.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право: 2019. № 2 (7): 23-31

Читати далі >

 

 

СОЦІАЛЬНА АДАПТАЦІЯ ОСІБ, ЗВІЛЬНЕНИХ  З УСТАНОВ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СИСТЕМИ

Автор(и): Шумна Л. П., Коренькова Т. Ю., Сікун А. М.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право: 2019. № 2 (7): 32-43

Читати далі >

 

 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО, ФІНАНСОВОГО
ТА ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРАВА

ПРИНЦИП МОВЧАЗНОЇ ЗГОДИ ТА ДЕКЛАРАТИВНИЙ ПРИНЦИП У СФЕРІ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ

Автор(и): Зливко С. В., Сикал М. М., Сорокіна І. С.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право: 2019. № 2 (7): 44-51

Читати далі >

 

 

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

Автор(и): Ніщимна С. О., Крупко Я. М.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право: 2019. № 2 (7): 52-61

Читати далі >

 

 

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ, КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОСТУПОК ЯК ПЕРСПЕКТИВА ПОГЛИБЛЕННЯ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Автор(и): Остапчук Л. Г., Більська Л. М.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право: 2019. № 2 (7): 62-72

Читати далі >

 

 

КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ОХОРОНА ПРАВА НА ТАЄМНИЦЮ КОРЕСПОНДЕНЦІЇ: ДОСВІД ДЕЯКИХ ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН

Автор(и): Пузирьов М. С., Карелін В. В., Олефір Л. І.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право: 2019. № 2 (7): 73-82

Читати далі >

 

 

ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА КРИМІНАЛІСТИКИ. ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ НОРМ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО КОДЕКСУ ПІД ЧАС ПРИЗНАЧЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ ТА ЗАЛУЧЕННЯ СУДОВОГО ЕКСПЕРТА СТОРОНОЮ ЗАХИСТУ

Автор(и): Руцький О. С., Гарига-Грихно М. М.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право: 2019. № 2 (7): 83-92

Читати далі >

©2024. Пенітенціарна академія України