Повний текст журналу .pdf

ЗАГАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА, ФІЛОСОФІЯ ПРАВА. КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

ВПЛИВ ГЕОПОЛІТИЧНИХ ПЕРЕДУМОВ ПОДІЛІВ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ (ДРУГА ПОЛОВИНА XVIII СТОЛІТТЯ)

Автор(и): Пекарчук В.М., Личик О. В.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право: 2019. № 1 (6): 7-21

Читати далі >

 

 

ПЕНІТЕНЦІАРНА ПРОБЛЕМАТИКА У ФІЛОСОФСЬКІЙ СПАДЩИНІ МІШЕЛЯ ФУКО

Автор(и): Співак В. В.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право: 2019. № 1 (6): 17-24

Читати далі >

 

 

ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОГО, ГОСПОДАРСЬКОГО, СОЦІАЛЬНОГО
ТА ТРУДОВОГО ПРАВА

ФОРМУВАННЯ ПІДХОДІВ ДО ПРАЦЕВИКОРИСТАННЯ ЗАСУДЖЕНИХ ІЗ ВРАХУВАННЯМ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ

Автор(и): Гончаренко О.Г.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право: 2019. № 1 (6): 25-38

Читати далі >

 

 

ОСОБЛИВОСТІ ЗАЛУЧЕННЯ ЗАСУДЖЕНИХ ДО ПРАЦІ У ВИПРАВНО-ТРУДОВИХ КОЛОНІЯХ ТА ВИПРАВНО-ТРУДОВИХ ТАБОРАХ У 30-60 РР. ХХ СТОЛІТТЯ

Автор(и): Іваньков І. В.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право: 2019. № 1 (6): 39-48

Читати далі >

 

 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО, ФІНАНСОВОГО
ТА ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРАВА

НОРМАТИВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В УКРАЇНІ

Автор(и): Ніщимна С. О., Крупко Я. М.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право: 2019. № 1 (6): 47-57

Читати далі >

 

 

ДОБІР ТА ПІДГОТОВКА ЯК СКЛАДОВІ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕРСОНАЛУ ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Автор(и): Ткаченко О. Г., Залуговська Г. П.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право: 2019. № 1 (6): 58-69

Читати далі >

 

 

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ, КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Призначення покарання на підставі ч. 1 ст. 70 та ч. 4 ст. 70 Кримінального кодексу України за наявності в діях особи «окремих епізодів злочинної діяльності»

Автор(и): Денисов С. Ф., Денисова Т. А., Білоконєв В. М.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право: 2019. № 1 (6): 70-86

Читати далі >

 

 

КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ОХОРОНА ПРАВА НА ТАЄМНИЦЮ КОРЕСПОНДЕНЦІЇ: ДОСВІД ДЕЯКИХ ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН

Автор(и): Кондратов Д. Ю., Гуренко Д. Ю.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право: 2019. № 1 (6): 87-100

Читати далі >

 

 

ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА КРИМІНАЛІСТИКИ. ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

ДО ПРОБЛЕМИ ВИВЧЕННЯ ДАВНОСТІ ПОХОВАННЯ ТРУПА ЗА СКЕЛЕТИЗОВАНИМИ РЕШТКАМИ. МЕТОДИКА ТА ЕКСПЕРТНА ТАКТИКА (ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ АСПЕКТ)

Автор(и): Гарига-Грихно М. М.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право: 2019. № 1 (6): 101-110

Читати далі >

 

 

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ БІОГРАФІЧНОГО МАТЕРІАЛУ ДЛЯ СКЛАДЕННЯ ДОСУДОВОЇ ДОПОВІДІ

Автор(и): Дем’яненко Ю. О., Олефір Л. І., Шпортюк О. М.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право: 2019. № 1 (6): 111-118

Читати далі >

©2024. Пенітенціарна академія України