ВИКОРИСТАННЯ ЗНАНЬ У ГАЛУЗІ ТЕХНІЧНИХ НАУК ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ БЕЗПЕКИ ВИРОБНИЦТВА

Автор(и): Тимофєєва Н. В.

Місце роботи:

Тимофєєва Н. В.,

кандидат юридичних наук, завідувач сектору почеркознавчих
досліджень, технічного дослідження документів
та обліку відділу криміналістичних видів досліджень
Чернігівського науково-дослідного експертно-криміналістичного
центру МВС України, м. Чернігів, Україна

ORCID: 0000-0003-1347-8276

Мова: українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право: № 3 (8): 87-100

https://doi.org/10.32755/sjlaw.2019.03.087

Анотація:

У статті йдеться про можливості використання знань у галузі технічних наук під час розслідування злочинів проти безпеки виробництва. З позицій міждисциплінарного підходу визначено можливості використання технічних знань під час розслідування злочинів проти безпеки виробництва. Запропоновано рекомендації щодо використання таких знань залежно від їх виду та конкретного складу злочинів, передбачених ст. 271–275 Кримінального кодексу України. Розкрито особливості проведення експертиз, конкретизовано предмет, об’єкти для проведення експертиз із урахуванням специфіки злочинів проти безпеки виробництва.

Ключові слова: технічні знання; розслідування злочинів; злочини проти безпеки виробництва.

Список використаних джерел

  1. Сорокотягина Д.А. Судебная экспертиза: учебное пособие. Ростов-на-Дону, 2006. 97 с.
  2. Веренич И.В. Кустов А. М. Использование специальных знаний в процессе расследования преступлений, совершенных в сфере строительства, эксплуатации зданий и сооружений: монография. Моcква: Юрлитинформ, 2013. 232 с.
  3. Негодаев И.А. Философия техники: учебное пособие. Ростов-на-Дону: Центр ДГТУ, 1997. 562 с.
  4. Зинева Л.А. Справочник инженера-строителя. 8-е издание. Ростов-на-Дону: Феникс, 2006. 537 с.
    [collapse]

Повний текст .pdf