ПОНЯТТЯ ТА ХАРАКТЕРНІ РИСИ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ ПІД ЧАС ПРОХОДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ

Автор(и): Ткаченко О. Г., Разумейко Н. С.

Місце роботи:

Ткаченко О. Г.,

кандидат юридичних наук, заступник начальника кафедри
тактико-спеціальної підготовки,

Академія Державної пенітенціарної служби, м. Чернігів, Україна

ORCID: 0000-0002-5640-0906;

Разумейко Н. С.,

кандидат педагогічних наук, начальник кафедри
педагогіки та гуманітарних дисциплін,

Академія Державної пенітенціарної служби, м. Чернігів, Україна

ORCID: 0000-0003-0801-3490

Мова: українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право: № 2 (10): 63-74

https://doi.org/10.32755/sjlaw.2020.02.063

Анотація

У статті проаналізовано поняття та характерні риси конфлікту інтересів, його вплив на систему державного управління; досліджено конфлікт інтересів на державній службі як різновид посадових зловживань. Розглянуто низку нормативних актів, які утворюють нормативно-правовий механізм врегулювання конфлікту інтересів на державній службі. Визначено недоліки наявного поняття конфлікту інтересів та вказано на шляхи усунення цих недоліків.

Ключові слова: державна служба, конфлікт інтересів, врегулювання, корупція, антикорупційний механізм, посадова особа.

Список використаних джерел

  1. Токар-Остапенко О. В. Врегулювання конфлікту інтересів на державній службі: можливості застосування європейського досвіду в Україні. Київ: НІСД, 2018. 57 с. URL: http://www.niss.gov.ua/content/ articles/files/derhs_sluhs-06511.pdf (дата звернення: 10.06.2020).
  2. Борко Т. М. Засоби врегулювання конфлікту інтересів державних службовців. Молодий вчений. № 11 (2). С. 967–971. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ (дата звернення: 10.06.2020).
  3. Великий тлумачний словник сучасної української мови / укл. і гол. ред. В.Т. Бусел. Київ; Ірпінь: Перун, 2015. 312 с.
  4. Про затвердження Методичних рекомендацій щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів: рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 29 вересня 2017 року № 839. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0839884-17 (дата звернення: 10.06.2020).
  5. Ткач Г. Поняття владного повноваження. URL: http://radnuk.info/pidrychnuku/admin-pravo/495-butyak/21371-2012-06-18-20-58-49.html (дата звернення: 06.2020).
  6. Про запобігання корупції: Закон України від 14 жовтня 2014 року № 1700-VII. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1700-18 (дата звернення: 10.06.2020).
  7. Діденко І. Неопотизм, фаворитизм та кронізм як причини виникнення конфлікту інтересів. Підприємництво, господарство і право. № 8. С. 103–106. URL: http://nbuv.gov.ua (дата звернення: 10.06.2020).
  8. Запобігання й протидія проявам корупції як елемент модернізації системи державної служби / Івано-Франківський центр науки, інновацій та інформатизації. Івано-Франківськ, 2017. 237 с.

[collapse]

Повний текст .pdf