ЩОДО ПИТАННЯ ПРИТЯГНЕННЯ СУДДІВ ДО ДИСЦИПЛІНАРНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Автор(и): Сикал М. М., Гулевич Я. С.

Місце роботи:

Сикал М. М.

кандидат юридичних наук,

доцент кафедри адміністративного, цивільного та господарського права і процесу,

Академія Державної пенітенціарної служби, м. Чернігів, Україна;

Гулевич Я. С.

старший інспектор відділу по роботі з персоналом,

Державна установа «Київський слідчий ізолятор», м. Київ, Україна

Мова: українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право: 2018. № 2 (4): 27-36

https://doi.org/10.32755/sjlaw.2018.02.027

Анотація

Статтю присвячено правовим питанням притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності. Проаналізовано підстави та порядок притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності. Акцентовано увагу на дослідженні елементів юридичного складу вчиненого суддею дисциплінарного правопорушення. Сформульовано напрями вдосконалення чинного законодавства у сфері притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності.

Ключові слова: підстави дисциплінарної відповідальності суддів, порядок притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності, Вища рада правосуддя, дисциплінарне провадження.

Список використаних джерел

  1. Статус суддів: навчально-практичний посібник / Марочкін І. Є., Крючко Ю. І., Москвич Л. М. та ін.; за ред. проф. І. Є. Марочкіна. Харків, 2006. 754 с.
  2. Коваленко К. В. Загальна та спеціальна дисциплінарна відповідальність. Форум права. 2008-2. URL: www.irbis-nbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_…ex.htm_2008_2_31.pdf (дата звернення: 10.04.2018).
  3. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 02.06.2016 р. № 1402-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2016. № 31. Ст. 545.
  4. Про Вищу раду правосуддя: Закон України від 21.12.2016 р. № 1798-VIII // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: http:/ http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1798-19 (дата звернення: 10.04.2018).
  5. Вища рада правосуддя. Інформація про притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності 2017 року. URL: http://www.vru.gov.ua/add_text/226 (дата звернення: 10.04.2018).

[collapse]

Повний текст .pdf