КОМПЕНСАЦІЙНІ ВИПЛАТИ У ПРАВІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: ПОГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ

Автор(и): Сташків Б. І.

Місце роботи:

Сташків Б. І.,

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри теорії
та історії держави і права, конституційного права,
Академія Державної пенітенціарної служби, м. Чернігів, Україна

ORCID: 0000-0003-3746-9382

Мова: українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право: 2019. № 3 (8): 25-42

https://doi.org/10.32755/sjlaw.2019.03.025

Анотація:
[collapse]

У статті досліджується правова природа компенсаційних виплат у праві соціального забезпечення, зокрема, звертається увага на місце цих виплат у системі видів соціального забезпечення, вказується на компенсаційність пенсій, соціальних допомог та соціальних послуг, дається їх перелік. Зроблена спроба дати визначення поняття «компенсаційні виплати» в праві соціального забезпечення, виділити їх основні риси, за допомогою яких їх можна зіставляти з іншими видами соціального забезпечення, вказані напрями подальшого дослідження проблем компенсаційних виплат у сфері соціального забезпечення.

Ключові слова: компенсаційні виплати в праві соціального забезпечення, види компенсаційних виплат, соціальні послуги, соціальні допомоги, отримувачі соціального забезпечення, надавачі соціальних послуг.

Список використаних джерел

 1. Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування: Закон України від 09.07.2003 р. № 1058-IV. Дата оновлення: 01.01.2019. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1058-15 (дата звернення: 30.10.2019).
 2. Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи: Закон України від 28.02.1991р. № 796-XII. Дата оновлення: 09.08.2019. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/796-12 (дата звернення: 30.10.2019).
 3. Сташків Б. І. Право соціального забезпечення. Загальна частина: навч. посіб. / Чернігів: Десна, 2016. 692 с.
 4. Сташків Б. І. Право соціального забезпечення. Особлива частина: навч. посіб. / Чернігів: Десна, 2018. 1092 с.
 5. Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги: постанова КМУ від 29.04.2004 р. № 558. Офіційний вісник України. 2004. № 17. Ст. 1188.
 6. Деякі питання надання послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня»: постанова КМУ від 30.01.2019 р. № 68. Офіційний вісник України. 2019. № 16. Ст. 543.
 7. Про затвердження Порядку відшкодування витрат за надані соціальні послуги з лікування застрахованих осіб та членів їх сімей після перенесених захворювань і травм у реабілітаційних відділеннях санаторно-курортних закладів за рахунок коштів Фонду соціального страхування України: постанова Кабінету Міністрів України від 13.07.2017 р. року № v0039890-17. Дата оновлення: 09.08.2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/en/v0039890-17 (дата звернення: 30.10.2019).
 8. Про затвердження Порядку призначення, перерахування та проведення страхових виплат: постанова правління Фонду соціального страхування України від 19.07.2018 р. № 11. Все про бухгалтерський облік. 13 серп. (№ 74). Ст. 13.
 9. Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю: Закон України від 18.05.2004 р. № 1727-ІV. Офіційний вісник України. № 24. Ст.1579.
 10. Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю: Закон України від 16.02.2000 р. № 2109. Офіційний вісник України. № 50. Ст. 2146.
 11. Про психіатричну допомогу: Закон України від 22.11.2000 р. № 1489-ІІІ. Офіційний вісник України. 2000. № 12. Ст. 444.
 12. Про порядок виплати та розміри грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та транспортне обслуговування: постанова КМУ від 14.02.2007 р. № 228. Офіційний вісник України. 2007. № 12. Ст. 446.
 13. Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917–1991 років: Закон України від 17.04.1991 р. № 962-ХІІ. Відомості Верховної Ради УРСР. 1991. № 22. Ст. 262.
 14. Про затвердження Порядку виплати грошової компенсації вартості санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян: постанова КМУ від 17.06.2004 р. № 785. Офіційний вісник України. 2004. № 24. Ст. 1598.
 15. Про затвердження Порядку виплати деяким категоріям осіб з інвалідністю грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки та вартості санаторно-курортного лікування: постанова КМУ від 17.02.2007 р. № 150. Офіційний вісник України. 2007. № 10. Ст. 258.
 16. Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в України: Закон України від 21.03.1991 р. № 875-ХІІ. Відомості Верховної Ради УРСР. 1991. № 21. Ст. 252.
 17. Про затвердження Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення і виплати грошової компенсації вартості за самостійно придбані технічні та інші засоби реабілітації, перелік таких засобів: постанова КМУ від 05.04.2012 р. № 321. Офіційний вісник України. 2012. № 31. Ст. 1146.
 18. Про організацію забезпечення окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації: затв. наказом Мінсоцполітики України від 29.01.2016 р. № 59. Офіційний вісник України. 2016. № 15. Ст. 611.
 19. Про компенсаційні виплати особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України: постанова КМУ від 14.05.2015 р. № 285. Офіційний вісник України. 2015. № 40. Ст. 1204.
 20. Про затвердження Порядку виплати одноразової компенсації за шкоду, заподіяну внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій, ядерних випробувань, військових навчань із застосуванням ядерної зброї, та щорічної допомоги на оздоровлення деяким категоріям громадян: постанова КМУ від 26.10.2016 року № 760. Офіційний вісник України. 2016. № 87. Ст. 2843.
 21. Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету для виконання програм, пов’язані із соціальним захистом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи: постанова КМУ від 20.09.2005 року № 936. Офіційний вісник України. 2005. № 38. Ст. 2372.
 22. Про порядок та розміри компенсаційних виплат дітям, які потерпіли внаслідок Чорнобильської катастрофи: постанова КМУ від 08.07.1997 року № 155. Офіційний вісник України. 1997. № 7. Ст. 44.
 23. Деякі питання санаторно-курортного лікування та відпочинку громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи: постанова КМУ від 23.10.2016 року № 854. Офіційний вісник України. 2016. № 94. Ст. 3086.
 24. Стандарт надання послуги з призначення компенсаційних виплат громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи: затв. наказом Мінсоцполітики України від 23.03.2012 року № 158. Офіційний вісник України. 2012. № 32. Ст. 1212.
 25. Мокрицька Н. П., Фаль М. О. Умови призначення компенсаційних виплат за надання соціальних послуг в Україні. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридич­на. Львів, 2017. № 2. С. 123–135.
 26. Казанчан А. А. Види соціального забезпечення громадян в Україні: проблемні питання. Вісник Запорізького юридичного інституту Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. Запоріжжя, 2010. № 3. С. 11–20.[/spoiler]

Повний текст .pdf