ПОЛІТИКО-ПРАВОВІ КАТЕГОРІЇ ЯК МАРКЕР ІДЕНТИЧНОСТІ В СПАДЩИНІ АНТОНІЯ РАДИВИЛОВСЬКОГО

Автор(и): Співак В.В

Місце роботи: 

кандидат філософських наук,

докторант Національної музичної академії України

імені П. І. Чайковського, м. Київ

Мова: Українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія:Право  2017№2(2):43-53

https://doi.org/10.32755/sjlaw.2017.02.043

Анотація

У статті досліджено проблему політичної ідентичності Антонія Радивиловського на підставі аналізу політико-правового категоріального апарату філософської складової його проповідницької спадщини. Зроблено висновок про еклектичність його політичного світогляду, в якому поєднуються образи та категорії політичного життя Русі-України, Речі Посполитої, Війська Запо­різького та Московського царства. Виявляючи лояльність до монарха, як образу вищої влади, проповідник схиляється до ідей республіканізму.

Ключові слова: українська філософія, філософія права, політична філософія, бароко, ідентичність, самовладдя, республіканізм.

Список використаних джерел

  1. Броджі-Беркофф Джованна «Мир з Богом чоловіку» як система моральної філософії // Інокентій Гізель: вибрані твори: в трьох томах. Том 3: Дослідження та матеріали / за ред. Довгої Л. М. Київ–Львів: Свічадо, 2010. С. 103–132.
  2. Галятовський Іоаникій. Ключ розуміння / підгот. Чепіга І. П. Київ: Наукова думка, 1985. С. 53–238.
  3. Довга Л. М. Система цінностей в українській культурі XVII століття. Київ–Львів: Свічадо, 2012. 344 с.
  4. Когут Зенон. Коріння ідентичності. Київ: Критика, 2004. 352 с.
  5. Радивиловський Антоній. Вінець Христов…. Київ, 1688. 544 арк.
  6. Радивиловський Антоній. Вінець Христов…: рукопис: т. 2 / І.Р. ЦНБУ ім. В. І. Вернадського. 1615 с.
  7. Радивиловський Антоній. Огородок…. Київ, 1676. 1128 с.
  8. Радивиловский Антоний. Слова часу войны // Марковский М. Н. Антоний Радивиловский, южнорусский проповедник XVII века. Киев: Тип. имп. ун-та св. Владимира В. И. Завадского, 1894. 187 с.
  9. Яковенко Н. Дзеркала ідентичності. Дослідження з історії уявлень та ідей в Україні XVI–XVIII ст. Київ: Laurus, 2012. 472 с.
  10. Яковенко Н. М. Нарис історії середньовічної та ранньомодерної України. Київ: Критика, 2006. 584 с.

[collapse]
| Повний текст .pdf

The best article cheap essay writing service is one that is well written, compelling and persuasive.