ПЕНІТЕНЦІАРНА ПРОБЛЕМАТИКА У ФІЛОСОФСЬКІЙ СПАДЩИНІ МІШЕЛЯ ФУКО

Автор(и): Співак В. В.

Місце роботи:

Співак В. В.

кандидат філософських наук,

доцент кафедри педагогіки та гуманітарних дисциплін,

Академія Державної пенітенціарної служби, м. Чернігів, Україна

Мова: українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право: 2019. № 1 (6): 17-24

https://doi.org/10.32755/sjlaw.2019.01.017

Анотація:

У статті здійснено аналіз пенітенціарної проблематики у філософській спадщині французького філософа ХХ ст. Мішеля Фуко. Зроблено висновок про наявність у творчості філософа висвітлення значного кола питань, що стосуються проблем злочину та покарання. Фуко простежує становлення нової моделі сприйняття злочину та покарання в модерному суспільстві. Характерними рисами цієї моделі стає значне її пом’якшення та виникнення і становлення тюремного ув’язнення як головної форми покарання. Виконання карних та дисциплінарних функцій покладено на в’язницю як механізм перевиховання злочинців.

Ключові слова: історія філософії, французька філософія, злочин та покарання, модерне суспільство, гуманізація, виховання.

Список використаних джерел

 1. Автономова Н. Концепция «археологического знания» М. Фуко. Вопросы философии. 1972.  № 10.  С. 142–150.
 2. Автономова Н. От «археологии знания» к «генеалогии власти». Вопросы философии. 1978. № 2.  С. 145–152.
 3. Бланшо М. Мишель Фуко, каким я его себе представляю. Санкт-Петербург: Сфинкс, 2002. 375 с.
 4. Визгин В. Мишель Фуко – теоретик цивилизации знания. Вопросы философии. 1995. № 4. С. 116–126.
 5. Визгин В. Онтологические предпосылки «генеалогической» истории Мишеля Фуко. Вопросы философии. 1998. № 1. С. 170–176.
 6. Делёз Ж. Фуко / пер. с фр. Семиной; под ред. И. П. Ильина. Москва: Диалог, 1998. 248 с.
 7. Миллер Дж. Будьте жестокими! Интеллектуальная биография Мишеля Фуко. Логос. 2002. № 5–6. С. 331–381.
 8. Михель Д. Мишель Фуко в стратегиях субъективации: от «Истории безумия» до «Заботы о себе». Саратов: ПостСкриптум, 1999. 238 с.
 9. Рыклин М. Сексуальность и власть: aнтирепрессивная гипотеза Мишеля Фуко. Логос. 1994. № 5. С. 197–206.
 10. Фливбьерг Б. Хабермас и Фуко: мыслители для гражданского общества. Вопросы философии. 2002. № 2. С. 137–157.
 11. Фурс В. Полемика Хабермаса и Фуко и идея критической социальной теории. Логос. 2002. № 2. С. 120–152.
 12. Фуко M. Надзирать и наказывать / пер. с фр. В. Наумова; под ред. И. Борисовой. Mосква: Принтсервис, 1999. 420 с.
  [collapse]

Повний текст .pdf