АНАЛІЗ ПРОБЛЕМНИХ ПИТАНЬ ПРАЦІ ЗАСУДЖЕНИХ

Автор(и): Шумна Л. П., Сікун А.Н., Коренькова Т.Ю.

Місце роботи:

Шумна Л. П.

доктор юридичних наук, доцент,

завідувач кафедри теорії та історії держави і права, конституційного права,
Академія Державної пенітенціарної служби, м. Чернігів, Україна;

Сікун А. Н.

аспірант кафедри теорії та історії держави і права, конституційного права,

Академія Державної пенітенціарної служби, м. Чернігів, Україна;

Коренькова Т. Ю.

аспірант кафедри кримінального, кримінально-виконавчого права та кримінолігії,
Академія Державної пенітенціарної служби, м. Чернігів, Україна 

Мова: українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право: 2018. № 2 (4): 37-52

https://doi.org/10.32755/sjlaw.2018.02.037

Анотація

У статті висвітлено роль Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, національного превентивного механізму і органів Держпраці у сфері дотримання трудових прав засуджених в установах виконання покарань. За основу дослідження взято виявлені порушення норм трудового законодавства за результатами моніторингових візитів національного превентивного механізму, Щорічні доповіді Уповноваженого з прав людини за 2015–2017 роки та опрацьовано винесені постанови органами Держпраці щодо накладених штрафів за порушення трудового законодавства на установи виконання покарань.

Визначено проблемні питання залучення засуджених до праці та шляхи їх вирішення.

Ключові слова: праця, праця засуджених, трудові правовідносини осіб, які знаходяться в пенітенціарних установах, установи виконання покарань, право на працю, органи Держпраці, національний превентивний механізм, Уповноважений з прав людини.

Список використаних джерел

 1. Кодекс законів про працю України: Закон України від 10. 12. 1971 р. № 322-VІІІ. Відомості Верховної ради УРСР. 1971. № 50. Ст. 375.
 2. Кримінально-виконавчий кодекс України: Закон України від 11.07.2003 р. № 1129-IV. Відомості Верховної Ради України. № 3–4. 207 с.
 3. Щорічна доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини про стан дотримання прав і свобод людини і громадянина в Україні. Київ: Права людини, 2017. 627 с.
 4. Щорічна доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини про стан дотримання прав і свобод людини і громадянина в Україні. Київ: Права людини, 2016. 538 с.
 5. Київ Time: У Бучанській виправній колонії приховали факт травмування засудженого на виробництві. URL: https://kievtime.com/kiev-region/bucha/u-buchanskij-vypravnij-koloniyi-pryhovaly-fakt-travmuvannya-zasudzhenogo-na-vyrobnytstvi/ (дата звернення: 20.01.2019).
 6. Деякі питання розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві: постанова Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 р. № 1232. Офіційний вісник України. № 94. Ст. 64
 7. Щорічна доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини про стан дотримання прав і свобод людини і громадянина в Україні. Київ: Права людини, 2018. 661 с.
 8. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини: В Чернігівському слідчому ізоляторі порушують права в’язнів. URL: http://www.ombudsman.gov.ua/ua/all-news/pr/v-chernigivskomu-slidchomu-izolyatori-nayavni-porushennya-prav-vyazniv/ (дата зверення 20.01.2019).
 9. Довідка про результати комплексної перевірки додержання адміністрацією Державної установи «Черкаська виправна колонія (№ 62)» вимог кримінально-виконавчого законодавства від 27.07.2018 р.
 10. Рішення судової справи № 815/6445/17 від 27.12.2017 р. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/71329572 (дата звернення 15.01.2019).
 11. Рішення судової справи № 815/6750/17 від 25.05.2018 р. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/74226165 (дата звернення: 15.01.2019).
 12. Бєлоусов Ю., Швець З. В’язниця очима в’язня: дослідження. Київ: Експертний центр з прав людини, 2017. 64 с.

[collapse]

Повний текст .pdf

In most cases, the thesis statement is the very first paragraph of writing essay online free this chapter.