СОЦІАЛЬНА АДАПТАЦІЯ ОСІБ, ЗВІЛЬНЕНИХ  З УСТАНОВ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СИСТЕМИ

Автор(и): Шумна Л. П., Коренькова Т. Ю., Сікун А. М.

Місце роботи:

Шумна Л. П.,

доктор юридичних наук, доцент,

завідувач кафедри теорії та історії держави і права, конституційного права,

Академія Державної пенітенціарної служби, м. Чернігів, Україна

ORCID: 0000-0002-7708-296X;

Коренькова Т. Ю.,

аспірант кафедри теорії та історії держави і права, конституційного права,

Академія Державної пенітенціарної служби, м. Чернігів, Україна

ORCID: 0000-0002-3312-7468;

Сікун А. М.,

аспірант кафедри теорії та історії держави і права, конституційного права,

Академія Державної пенітенціарної служби, м. Чернігів, Україна

ORCID: 0000-0003-1484-8830

Мова: українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право: 2019. № 2 (7): 32-43

https://doi.org/10.32755/sjlaw.2019.02.032

Анотація:

У статті розглянуто питання нормативного регулювання соціальної адаптації осіб, які відбули покарання у виді позбавлення та обмеження волі в установах виконання покарань та звільнені з них. Акцентовано увагу на тому, що соціальна адаптація колишніх засуджених повинна розглядатися в загальному контексті інтересів держави та суспільства. Проаналізовано розвиток правового регулювання питання соціальної адаптації осіб, звільнених з місць несвободи.

Ключові слова: соціальна адаптація, кримінально-виконавча система, засуджені, ресоціалізація, правове регулювання.

 

Список використаних джерел

  1. Денис Чернишов: «Підготовка засуджених до звільнення та їх ре­інтеграція у суспільство є одним із ключових наших завдань». URL: https://minjust.gov.ua/news/ministry/denis-chernishov-pidgotovka-zasudjenih-do-zvilnennya-ta-ih-reintegratsiya-u-suspilstvo-e-odnim-iz-klyuchovih-nashih-zavdan.

2.        Кримінальний кодекс України: Закон України від 05.04.2001 р. № 2341-ІІІ. Відомості Верховної Ради України. 2001. № 25–26. 131 с.

  1. Батиргареєва В. С. Кримінологічні засади запобігання рецидивній злочинності в Україні: автореф. дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.08 / Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. Харків, 2010. 47 с.
  2. Лисодєд О. В. Нормативне регулювання процесу соціальної адаптації осіб, які відбувають чи відбули покарання у місцях позбавлення волі. Теоретичні та прикладні проблеми соціальної адаптації осіб, звільнених з місць обмеження або позбавлення волі: монографія / за ред.: В І. Борисова, А. Х. Степанюка. Харків: Право, 2013. С. 7–20.
  3. Про Основні напрями реформи кримінально-виконавчої системи в Українській РСР: Постанова Кабінету Міністрів Української РСР від 11.07.1991 р. № 88. Дата оновлення: 27.01.1992. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/88а-91-п (дата звернення: 14.06.2019).
  4. Про соціальну адаптацію осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк: Закон України від 10.07.2003 р. № 1104-IV URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 1104-15/ed20030710 (дата звернення 10.06.2019).
  5. Про затвердження Державної програми соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі, на 2004–2006 роки: Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2004 р. № 1133. Дата оновлення: 01.01.2005. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1133-2004-п (дата звернення: 14.06.2019).

8.        Про затвердження Комплексної програми профілактики правопорушень на 2007–2009 роки: Постанова Кабінету Міністрів України від 20.12.2006 р. № 1767. Дата оновлення: 21.11.2008. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 1767-2006-п (дата звернення: 14.06.2019).9.        Про схвалення Концепції соціальної адаптації осіб, які відбували покарання у виді позбавлення волі на певний строк : розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2008 р. № 1385-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1385-2008-р (дата звернення 14.06.2019). 10. Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції соціальної адаптації осіб, які відбували покарання у виді позбавлення волі на певний строк, до 2015 року: розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.07.2009 р. № 740-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/740-2009-р (дата звернення 14.06.2019).

  1. Про соціальну адаптацію осіб, які відбувають чи відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк: Закон України від 17.03.2011 р. № 3160-VI. Дата оновлення 20.01.2018 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3160-17 (дата звернення 14.06.2019).

11.     Богатирьов І. Г., Неживець О. М. Проблеми соціальної адаптації жінок, звільнених з місць позбавлення волі. Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. 2012. № 1(3). С. 65–70. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/aymvs_2012_1(3)_9.

[collapse]
|Повний текст .pdf

You may use a person who essay writing service specializes in literature, foreign languages, psychology, psychology, or another sort of subject which you might be writing about.