ЕЛЕМЕНТИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Автор (и): Шамрук Н. Б., Макієнко А. А.

Місце роботи:

Шамрук Н. Б.,

кандидат юридичних наук, заступник начальника кафедри
адміністративного, цивільного та господарського права і процесу,

Академія Державної пенітенціарної служби, м. Чернігів, Україна

ORCID: 0000-0001-9308-3754; 

Макієнко А. А.,

слухач магістратури,

Академія Державної пенітенціарної служби, м. Чернігів, Україна

ORCID: 0000-0002-2418-9536

Мова: Українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право 2020 No 3(11): 60–68

https://doi.org/10.32755/sjlaw.2020.03.060

Анотація

У статті елементи адміністративно-правового статусу ДВС України розглянуто через призму складових, зокрема: мети, завдання, функції, компетенції та повноважень, принципів ДВС України. Адже високоякісне виконання судових рішень і рішень інших органів – один з основних пріоритетів Міністерства юстиції України, оскільки держава має забезпечувати не тільки справедливий розгляд справ у судах та інших органах, але і гарантувати справедливе, якісне та швидке виконання (реалізацію) таких рішень. Це завдання покладено на органи державної виконавчої служби та приватних виконавців.

Ключові слова: мета, завдання, функції, компетенція, повноваження, взаємодія ДВС України.

Список використаних джерел

  1. Положення про Міністерство юстиції України: затв. постановою Кабінету Міністрів України від 02.07.2014 р. № 228. Дата оновлення: 12.06.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/228-2014-%D0%BF#Text (дата звернення: 18.08.2020).
  2. Департамент державної виконавчої служби. URL: https://minjust.gov.ua/m/departament-derjavnoi-vikonavchoi-slujbi (дата звернення: 18.08.2020).
  3. Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів: Закон України від 02.06.2016 р. № 1403-VIII. Дата оновлення: 03.07.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua /laws/show/1403-19 (дата звернення: 18.08.2020).
  4. Про виконавче провадження: Закон України від 02.06.2016 р. № 1404-VIII. Дата оновлення: 01.08.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua /laws/show/1404-19 (дата звернення: 18.08.2020).
  5. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР. Дата оновлення: 01.01.2020. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/ show/96 (дата звернення: 18.08.2020).
  6. Шелевер Н. В. Особливості судового контролю за виконанням рішень судів. Журнал східноєвропейського права. 2016. № 26. С. 93–98.
  7. Постанова Верховного Суду (Колегії суддів Касаційного адміністративного суду) від 05 липня 2019 р., судова справа №802/833/17-а. URL: https://protocol.ua/ru/vs_kas_spir_shchodo/ (дата звернення: 18.08.2020).

[collapse]

Повний текст .pdf