ОСОБЛИВОСТІ УЧАСТІ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У ЗАПОБІГАННІ ТА ПРОТИДІЇ ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Автор(и): Шамрук Н. Б.

Місце роботи:

Шамрук Н. Б.,

кандидат юридичних наук,

доцент кафедри адміністративного, цивільного та господарського права і процесу,
Академія Державної пенітенціарної служби, м. Чернігів, Україна

Мова: українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право: 2018. № 2 (4): 75-86

https://doi.org/10.32755/sjlaw.2018.02.075

Анотація

Статтю присвячено дослідженню ролі, необхідності та доцільності залучення громадських організацій до реалізації державної політики з запобігання та протидії домашньому насильству. У дослідженні акцентовано увагу на особливостях співпраці державних інституцій з недержавними громадськими організаціями у цій сфері, проблемах та здобутках у боротьбі з виявами домашньої агресії. Підкреслено, що тільки за умови тісної співпраці можна буде чекати позитивних зрушень у реалізації чинного законодавства у сфері боротьби (запобіганні та протидії) з домашнім насильством у сучасних українських родинах.

Ключові слова: домашнє насильство, громадські організації, жертва, юридична клініка, кризовий центр, роз’яснювальна робота, консультація.

Список використаних джерел

  1. Красій В. С., Федькович Г. В., Чумало М. С. Насильство в сім’ї: захист прав потерпілих. Львів: Видавництво національного університету «Львівська політехніка», 2008. 84 с.
  2. Українська Гельсінська спілка з прав людини. URL: https://helsinki.org.ua (дата звернення: 18.04.2018).
  3. Галай А. О. Юридична клініка як організація громадянського суспільства: доведення від протилежного. Право України. 2007. № 11. С. 114–118.
  4. Коломоєць О. Д. Адміністративно-правове регулювання відповідальності за вчинення насильства у сім’ї, невиконання захисного припису або не проходження колекційної програми: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Запоріжжя, 2010. 20 с.
  5. Бойко О. В. Насильство в сім’ї: соціологічний аналіз явища: автореф. дис. … канд. соціолог. наук. Харків, 2003. 20 с.
  6. Лисюк О. В. Протидія насильству в сім’ї. Одеса: Одеський юридичний інститут ХНУВС, 2007. 164 с.
  7. Сучасний стан та актуальні завдання у сфері попередження гендерного насильства. Київ: Парламентське вид-во, 2016. 72 с.
  8. Шамрук Н. Б. Адміністративно-правові засади взаємодії су’єктів протидії насильству в сім’ї: дис. … канд. юрид. наук. Київ, 2012. 224 с.

[collapse]

Повний текст .pdf