ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ НОРМ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО КОДЕКСУ ПІД ЧАС ПРИЗНАЧЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ ТА ЗАЛУЧЕННЯ СУДОВОГО ЕКСПЕРТА СТОРОНОЮ ЗАХИСТУ

Автор(и): Руцький О. С., Гарига-Грихно М. М.

Місце роботи:

Руцький О. С.,

заступник директора центру – завідувач відділу забезпечення діяльності центру,

Чернігівський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України,

м. Чернігів, Україна;

Гарига-Грихно М. М.,

судовий експерт, провідний фахівець з організації наукової роботи відділу

забезпечення діяльності центру,

Чернігівський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України,

м. Чернігів, Україна

Мова: українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право: 2019. № 2 (7): 83-92

https://doi.org/10.32755/sjlaw.2019.02.083

Анотація:

У статті розглянуто деякі проблемні питання застосування норм Кримінального процесуального кодексу під час призначення судової експертизи та залучення судового експерта стороною захисту. Проведено аналіз новел законодавства у цій сфері та їх наслідків для сторони захисту щодо гарантування процесуальної рівності сторін у призначенні судової експертизи та залученні судового експерта.

У роботі зазначено, що застосування норм КПК України стороною захисту щодо призначення судової експертизи та залучення судового експерта дотепер мають низку проблемних питань, які негативно впливають на рівність сторін кримінального процесу.

Ключові слова: судовий експерт, сторона захисту, кримінальний процес, рівність, змагальність.

Список використаних джерел

  1. Крушинський С. А., Каліновська М. О. Порядок залучення експерта в контексті реалізації засади змагальності в кримінальному проваджені. Держава та регіони. Серія: Право. 2018. № 1 (59). С. 155–160.
  2. Клименко Н. І. Щодо інституту конкурентної (альтернативної) експертизи. Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. 2011. № 11. С. 211–216.
  3. Крушинський С. А. Подання доказів у кримінальному судочинстві України: монографія. Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2017. 247 с.
  4. Легких К. В. Отримання стороною захисту для експертного дослідження зразків, які знаходяться в матеріалах кримінального провадження. Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. 2013. № 2. С. 198.
  5. Клименко Н. І. Питання реформування інституту судової експертизи в КПК України. Актуальні проблеми кримінального права, процесу та криміналістики: матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 95-річчю з дня народження професора М. В. Салтевського (м. Одеса, 2 листоп. 2012 р.). Одеса: Фенікс, 2012. С. 356–359.
    [collapse]

Повний текст .pdf