Редакційна колегія


ГОЛОВА РЕДАКЦІЙНО-ВИДАВНИЧОЇ РАДИ:

Тогочинський О.М., д-р пед. наук, проф., ректор Академії Державної

пенітенціарної служби, заслужений працівник освіти України.

 

 

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР:

Ніщимна С.О.,д-р юрид. наук, проф.

 

ЗАСТУПНИКИ ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА:

Царюк С.В., канд. юрид. наук, доцент;

Пузирьов М.С., д-р юрид. наук, старший дослідник.

 

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

Карелін В.В., д-р юрид. наук; доцент;

Коломієць Н.В., д-р юрид. наук, проф.;

Коропатнік І.М., д-р юрид. наук, проф.;

Олефір Л.І., канд. юрид. наук, доцент;

Партенадзе О.А., д-р права, проф. (м. Батумі, Республіка Грузія);

Скаков А.Б., д-р юрид. наук, проф. (м. Нур-Султан, Республіка Казахстан);

Солнцева Х.В., канд. юрид. наук, доцент;

Тагієв С.Р., д-р юрид. наук, доцент, заслужений юрист України;

Чумак В.В., д-р юрид. наук, проф.;

Шевчук О.М., д-р юрид. наук, проф.

 

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР:

Денисенко К.В., канд. наук з держ. управл., доцент.