КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ОХОРОНА ПРАВА НА ТАЄМНИЦЮ КОРЕСПОНДЕНЦІЇ: ДОСВІД ДЕЯКИХ ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН

Автор(и): Пузирьов М. С., Карелін В. В., Олефір Л. І.

Місце роботи:

Пузирьов М. С.,

доктор юридичних наук,

доцент кафедри кримінального, кримінально-виконавчого права та кримінології,

Академія Державної пенітенціарної служби, м. Чернігів, Україна

ORCID: 0000-0002-7814-9476;

Карелін В. В.,

кандидат юридичних наук,

доцент кафедри кримінального, кримінально-виконавчого права та кримінології,

Академія Державної пенітенціарної служби, м. Чернігів, Україна

ORCID: 0000-0002-6271-2447;

Олефір Л. І.,

кандидат юридичних наук,

старший викладач кафедри кримінального, кримінально-виконавчого права та кримінології,
Академія Державної пенітенціарної служби, м. Чернігів, Україна

ORCID: 0000-0003-4565-8968

Мова: українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право: 2019. № 2 (7): 73-82

https://doi.org/10.32755/sjlaw.2019.02.073

Анотація:

У статті наведено наявні теоретико-прикладні підходи та сформульовано авторське бачення до визначення оцінки ризиків вчинення нових кримінальних правопорушень суб’єктами пробації. Проведено аналіз Методичних рекомендацій оцінки ризиків вчинення повторного кримінального правопорушення повнолітніми особами, які вчинили кримінальні правопорушення (обвинувачуються у вчиненні кримінальних правопорушень). Зазначено, що відповідно до Методичних рекомен­дацій оцінка ризиків складається із статичних та динамічних факторів, різні варіації поєднання яких дають підстави визначити різні ступені ризику вчинення нових кримінальних правопорушень суб’єктами пробації.

Ключові слова: оцінка ризиків, статичні фактори, динамічні фактори, кримінальне правопорушення, суб’єкти пробації, персонал органів пробації.

Список використаних джерел

  1. Про пробацію: Закон України від 05.02.2015 р. № 160-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2015. № 13. Ст. 93.
  2. Олефір Л. І. Кримінально-виконавчі засади застосування пробації в Україні: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08. Київ, 2018. 209 с.
  3. Дрьомін В. М. Еволюція покарань в контексті превентивних можливостей: від позбавлення волі до пробації. Актуальні проблеми держави та права. 2007. № 32. С. 259–265.
  4. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13.04.2012 р. № 4651-VI. Відомості Верховної Ради України. 2013. № 9–10, № 11–12, № 13. Ст. 88.
  5. Яковець І.С. Міжнародні методики оцінки ризиків і потреб засуджених: щодо їх ролі у процесі виконання покарань. Питання боротьби зі злочинністю. 2014. Вип. 28. С. 99–106.
  6. Про затвердження Методичних рекомендацій оцінки ризиків вчинення повторного кримінального правопорушення повнолітніми особами, які вчинили кримінальні правопорушення (обвинувачуються у вчиненні кримінальних правопорушень): наказ Міністерства юстиції України від 26.06.2018 р. № 2020/5.
  7. Пузирьов М.С. Порівняльний аналіз виконання покарання у виді позбавлення волі на певний строк в Україні та зарубіжних країнах: монографія. Київ: Дакор, 2018. 514 с.
    [collapse]

Повний текст .pdf

In fact, they cheap essay writing service should do their best to find out as much as possible about the matter he or she is writing about.