ТРАНСФОРМАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ (90-ті РР. ХХ – ПЕРШІ РОКИ ХХІ СТ.)

Автор(и): Пекарчук В. М., Пекарчук А. В.

Місце роботи:

Pekarchuk V. M., 

Доктор історичних наук, професор,

професор кафедри теорії та історії держави і права, конституційного права

Академія Державної пенітенціарної служби, м. Чернігів, Україна

ORCID: 0000-0002-7750-1474;

Pekarchuk A. V.,

Студентка,

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

Мова: українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право: 2020. № 1 (9): 26-36

https://doi.org/10.32755/sjlaw.2020.01.026

Анотація

На основі всебічного аналізу різних джерел досліджено особливості структури та повноважень державної виконавчої влади в Україні відразу після набуття незалежності. Розкрито чинники, які призводили до негативних наслідків її діяльності, що позначалося на становищі громадян. Водночас від оптимальної побудови системи виконавчої влади багато в чому залежить її ефективність.

Доведено, що виконавча влада є найбільш динамічною гілкою державної влади, оскільки її функціональні можливості та обов’язки зумовлюють характер роботи інституцій різного рівня. В силу такого динамізму зміни в характері функціонування органів виконавчої влади істотно впливають на розвиток усієї вітчизняної владної системи, створюють контури нового характеру владних відносин.

Досліджено трансформації державної влади не тільки в юридичному, а й історичному ключі, спираючись на аналіз ресурсної та ідеологічної бази змін, відповідності очікуванням громадян і еліт.

Важливість окресленої проблеми зумовлюється, перш за все, необхідністю мати чітке уявлення про механізм подальшого реформування законодавчо-розпорядчих інституцій в Україні.

Зазначено, що найбільш зацікавленими в масштабних змінах вітчизняної виконавчої гілки влади виступає правляча політична еліта, тому реформи проводяться «зверху» урядом, які прагнуть зміцнити систему державного управління, повернути довіру до державних інституцій з боку населення.

Доведено, що нестабільність системи органів виконавчої влади, неодноразові зміни її структури залишалися однією з головних перешкод для забезпечення ефективності діяльності державної виконавчої влади в Україні.

Крім того, проаналізовано законодавче підґрунтя неодноразових змін компетенції центральних виконавчих органів влади.

Ключові слова: влада, президент, уряд, адміністрація, секретаріат, державний секретар.

Список використаних джерел

  1. Ukraine (1990), Declaration of State Sovereignty of Ukraine: Law of Ukraine, Verkhovna Rada of Ukraine, Kyiv, аvailable at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/55-12 (accessed at: 11.12.2019).
  2. Ukraine (1990), On Amendments to the Constitution (Fundamental Law) of the Ukrainian SSR in Connection with the Improvement of the Public Administration System: Law of Ukraine, Verkhovna Rada of Ukraine, Kyiv, аvailable at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/55-12 (accessed at: 11.12.2019).
  3. Kravchenko, V. І., Padalka, S. S., Panchenko, P. P. (1990), Ukraine. State formation of the XX century: monography, Medicine, Donetsk.
  4. Boiko, О. D. (1999), History of Ukraine: manual for higher educational institutions, Academy, Kyiv.
  5. Government courier (2005), Parliament supported the President` election.
  6. Ukraine (2004), On peculiarities of application of the Law of Ukraine “On elections of the President of Ukraine at repeated voting on December 26, 2004”: Law of Ukraine, Verkhovna Rada of Ukraine, Kyiv, аvailable at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/55-12 (accessed at: 11.12.2019).
  7. Ukraine (2005), On the establishment of the Secretariat of the President of Ukraine: Decree of the President of Ukraine, Kyiv, аvailable at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1445/2005 (accessed at: 11.12.2019).
  8. Ukraine (2005), Issues of the Office of the National Security and Defense Council of Ukraine: Decree of the President of Ukraine, Kyiv, аvailable at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1446/2005 (accessed at: 11.12.2019).
  9. Government courier (2005), The Cabinet of Ministers has set up seven government committees.

[collapse]

Повний текст .pdf

A good deal of college students wait months or weeks to receive their last newspapers back from the

Or, online essay writer they can even work with you to get some kind of academic help to enhance your quality.

editors before they submit it.