РЕФОРМА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

Автор(и): Пекарчук В.М., Личик О. В.

 

Місце роботи:

Пекарчук В.М.

доктор історичних наук, доцент, професор кафедри теорії
та історії держави і права, конституційного права,

Академія Державної пенітенціарної служби, м. Чернігів, Україна

 

Личик О. В.

курсант 122 навчальної групи,

Академія Державної пенітенціарної служби, м. Чернігів, Україна

 

Мова: українська

 

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право: 2019. № 1 (6): 7-21

https://doi.org/10.32755/sjlaw.2019.01.007

 

Анотація:

На основі всебічного аналізу різнопланових джерел досліджено місце і роль геополітичних амбіцій сусідніх країн на державну політику Речі Посполитої, що в результаті призвели до її поділу у другій половині XVIII століття. Розкрито чинники, які призвели до втрати державного суверенітету незалежної країни, що позначилося на становищі звичайних підданих. З’ясовано, що саме цілеспрямований зовнішній вплив зі сторони сусідніх країн відіграв ключову роль у процесі розподілу території Речі Посполитої і відхід її територій до складу інших країн.

Ключові слова: Річ Посполита, імперія, поділи Польщі, інтереси держав, чинники.

Список використаних джерел

 1. Ніколаєва Н. Б. Приєднання українських етнічних земель до Російської та Австрійської імперій внаслідок трьох розподілів Польщі (1772–1795 рр.) Історичні науки. 2014. Випуск 87. С. 5–7.
 2. Вінниченко О. О. Річ Посполита. Енциклопедія Історії України. Інститут Історії України НАН України. URL: http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe (дата звернення: 02.05.2019).
 3. Анішчанка Я. Палітычная гісторыя часоў падзелаў Рэчы Паспалітай. Мінск: Хурсік, 2006. 256 с.
 4. Анішчанка Я. Народжаны рабалепнічаць. Беларускія землі пры першым падзеде Рэчы Паспалітай. Мінск: Хурсік, 2007. 450 с.
 5. Філатова О. Поділи Речі Посполитої. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. № 1. С. 104–117.
 6. Стегний П. В. Разделы Польши и дипломатия Екатерины II. 1772. 1793. 1795. Москва: Междунар. отношения, 2002. 696 с.
 7. Філінюк А. Г. Поділи Речі Посполитої в долі Правобережної України. Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи. № 4. С. 102–118.
 8. Зорин А. Кормя двухглавого орла… Литература и государственная идеология в России в последней трети XVIII – первой трети XIX века. Москва: НЛО, 2004. 416 с.
 9. Каппелер А. Росія як поліетнічна імперія: Виникнення. Історія. Розпад / перекл. з німецької Х. Назаркевич; наук. ред. М. Крикун. Львів: Вид-во Укр. катол. ун-ту, 2005. 360 с.
 10. Восстание и война 1794 года в Литовской провинции: (по документам Москвы и Минска /сост., ред. и предисл. Е. К. Анищенко. Минск: МНО, 2001. 212 с.
  [collapse]

Повний текст .pdf