ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНСТИТУТУ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОСТУПКУ У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

Автор(и): Остапчук Л. Г., Сенік А. В.

Місце роботи:

Остапчук Л. Г.,

кандидат юридичних наук,

доцент кафедри кримінального, кримінально-виконавчого права та кримінології,
Академія Державної пенітенціарної служби, м. Чернігів, Україна;

Сенік А. В.,

слухач 2-го курсу факультету заочного, контрактного навчання та підвищення кваліфікації працівників,
Академія Державної пенітенціарної служби, м. Чернігів, Україна

Мова: українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право: 2018. № 3 (5): 89-99

https://doi.org/10.32755/sjlaw.2018.03.089

Анотація

У статті здійснено аналіз кримінального законодавства зарубіжних країн щодо функціонування інституту кримінального проступку. Вивчено чинні джерела кримінального права Франції, Федеративної республіки Німеччина, Естонії, Латвії, Італії та Польщі, в яких закріплено поділ злочинних діянь на види. Приділено увагу процесу формування законодавчих конструкцій щодо критеріїв диференціації злочинних діянь. Визначено основні кваліфікаційні ознаки кримінального проступку.

Ключові слова: кримінальний проступок, правопорушення, злочин, діяння.

Список використаних джерел

 1. Серебренникова А. В. Классификация преступных деяний по законодательству Германии, Австрии и Швейцарии и ее значение. Бизнес в законе. 2012. № 5. С. 42–46.
 2. Огляд європейського законодавства щодо поділу правопорушень на злочини, кримінальні проступки та адміністративні правопорушення. URL: http://bit.ly/2EdwFzc (дата звернення: 10.01.2019).
 3. Krimināllikums. URL: https://m.likumi.lv/doc.php?id=88966 (дата звернення: 10.01.2019).
 4. URL: https://www.riigiteataja.ee/akt/184411 (дата звернення: 10.01.2019).
 5. Кримінальний кодекс Французької республіки. URL: https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=5816D4E0B6F9552CA0F89466C3839D59.tplgfr33s_1?idSectionTA=LEGISCTA000006149814&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20180208 (дата звер­нення: 10.01.2019).
 6. Федотова Г. В. Правове регулювання інституту кримінального проступку у Франції, Німеччині та Великобританії. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. Київ, 2015. № 4. С. 275–290.
 7. Кримінально-процесуальний кодекс ФРН. URL: https://www.gesetze-im-internet.de/stpo/BJNR006290950.html (дата звернення: 10.01.2019).
 8. Strafprozessordnung (StPO) § 153 Absehen von der Verfolgung bei Geringfügigkeit. URL: https://www.gesetze-im-internet.de/stpo/__153.html (дата звернення: 10.01.2019).
 9. Gesetz über die Schiedsstellen in den Gemeinden. URL: https://www.gesetze-im-internet.de/schiedsg/DDNR015270990.html (дата звернення: 10.01.2019).
 10. Codice penale. URL: http://bit.ly/24k3m13. (дата звернення: 10.01.2019).
 11. Kodeks karny. URL: http://bit.ly/2yE2CN4. (дата звернення: 10.01.2019).
 12. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. 10-те вид., переробл. та допов. Київ: Дакор, 2018. 1360 с.

[collapse]

Повний текст .pdf

Be sure you cover

With essay helper free good knowledge and use of correct and special phrases, a student can compose essays very fast.

the syllabus and prerequisites for your program.