ВИКОНАННЯ ПОКАРАННЯ У ВИДІ АРЕШТУ ЩОДО ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ У СВІТЛІ ВИМОГ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ПЕНІТЕНЦІАРНИХ ПРАВИЛ

Автор(и): Остапчук Л.Г.

Місце роботи: 

кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального,
кримінально-виконавчого права та кримінології,

Академія Державної пенітенціарної служби, м. Чернігів

Мова: Українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія:Право  2017№2(2):188-195

https://doi.org/10.32755/sjlaw.2017.02.188

Анотація

У статті розглянуто правове регулювання змісту і виконання кримі­нального покарання у виді арешту щодо військовослужбовців і прогалини в кримінально-виконавчому і військовому законодавстві щодо виконання зазначеного виду покарання та його відповідність нормам міжнародного законодавства, зокрема, Європейським пенітенціарним правилам.

Ключові слова: засуджений, військовослужбовець, арешт, гауптвахта.

Список використаних джерел

  1. Ахметшин X. М. Специальные виды уголовного наказания, применяемые к военнослужащим. Москва: ВПА, 1973. 174 с.
  2. Военный энциклопедический словарь / редкол.: Горкин А. П., Золотарков В. А. и др. Москва: Рипол Классик, 2002. 1664 с.
  3. Кримінально-виконавчий кодекс України: науково-практичний коментар / Степанюк А. Х., Яковець І. С.; за заг. ред. Степанюка А. Х. 2-ге, доповн. і переробл. Харків: Одісей, 2008. 560 с.
  4. Про дисциплінарний статут Збройних сил України: Закон України від 24.03.1999 р., № 549-14. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/551-14 (дата звернення: 13.11.2017).
  5. Про Статут гарнізонної та вартової служби Збройних сил України: Закон України від 24.03.1999 р., № 550-14. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/550-14 (дата звернення: 13.11.2017).

[collapse]
| Повний текст .pdf